Iva Bittová

Narodila jsem se v roce 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě v Bruntále. Maminka Lidmila, původem ze Slovácka, učila v mateřské škole a svůj čas věnovala zejména rodině a zpěvu. Tatínek Koloman Bitto, narozen na jižním Slovensku, pocházel ze smíšené rodiny romů a maďarských židů, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně maďarským jazykem. Byl tělem i duší muzikant. Hrál v divadelnim orchestru v Opavě a později v Rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v Brně.

Tatínkova nemoc v jeho padesátém roce života zcela znemožnila pokračování v jeho tvorbě a práci. Po jeho předčasném odchodu jsem se rozhodla převzít muzikantskou štafetu a věnovat se naplno hudbě.

Po přípravě v lidové škole umění v oboru housle (učitelka H. Kuvíková) a balet jsem byla přijata na Konzervatoř v Brně, kde jsem studium ukončila maturitou v oboru hudebně-dramatickém. Již  od prvního ročníku se mi naskytla příležitost působit jako herečka a zpěvačka v avantgardnim divadle Husa na provázku v Brně. V době studií jsem získala několik televizních a filmových rolí.

Během tatínkovy nemoci se mi vrátila touha hrát opět na housle, navázala jsem spolupráci s profesorem Rudolfem Šťastným, který byl tehdy primarius Moravského kvarteta. Profesor se mi stal oporou po celou dobu 35 let až do jeho odchodu.

Další etapou a zdrojem inspirace bylo studium barokních houslí a barokního zpěvu na Akademii staré hudby.

V roce 2015 jsem na Masarykově Univerzitě v Brně obdržela titul bakaláře ve studijním oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby a v roce 2018 akademický titul magistra ve studijním oboru Hudební věda.

V roce 2007 jsem se rozhodla dočasně přestěhovat do Spojených státu do údolí Hudson Valley ve státě New York. V roce 2018 jsem uprostřed přírody založila privátní hlasovou školu Žingora.

Starší sestra Ida Kelarová vede mezinárodní školu hlasu v Bystrém u Poličky. Její workshopy získaly jméno v celé Evropě. Založila také nadaci pro romské děti Miret. Mladší sestra Regina Bittová je kulturní referentkou v Luhačovicích.

Mám dva syny: Matouše (1982) a Antonína (1991). Starší se věnuje organizování a mladší studuje kompozici v USA. S Antonínem realizujeme příležitostně naše společné koncertní duo Bittová + Fajt ml.