Informace k autobusovým přepravám

 

21. 6. 2020

Doprava autobusem: 80 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 18:30 z parkoviště před DKMO. Návrat zpět k DKMO po skončení koncertu.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu.

 

28. 6. 2020

Doprava autobusem: 80 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 16:30 z parkoviště před DKMO. Návrat zpět k DKMO po skončení koncertu.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu.

Na koncerty ve dnech 21. a 28. 6. 2020 bude doprava na trase Ostrava – Hukvaldy a zpět navíc zajištěna mimořádnými spoji na autobusové lince ODIS č. 371.