Haydnovo oratorium Návrat Tobiáše uzavřelo letošní Janáčkův festival

Vzácně vyrovnaný ansámbl vynikajících pěvců, znělý pěvecký sbor a s velkým nasazením hrající orchestr charakterizovali závěrečný festivalový večer MHF Leoše Janáčka v Ostravě. Umělecký vedoucí a dirigent Roman Válek vedl účinkující inspirativním a emotivním způsobem k přesvědčivému výkonu. K úspěchu úterního (27. 6.) večera nemalou měrou přispělo obecenstvo, které vytvořilo v divadelním sále DK Poklad skvělou atmosféru, která všechny účinkující silně motivovala.

Definitivní tečkou za letošním festivalovým ročníkem bude epilog, který se uskuteční v sobotu 1. 7. odpoledne v Janáčkově rodišti – tedy v Hukvaldech.