Håkan Hardenberger plně dostál své pověsti

Ostravané měli možnost slyšet hráče na trubku, kterého předcházela světová pověst. A výjimečný švédský umělec, který přicestoval z rodného Malmö pouze na tento  koncert, tuto pověst svým výkonem plně potvrdil. Ve skutku festivalovém, různorodém, interpretačně ale i posluchačsky náročném programu, oslnil jak svou tónovou kulturou, tak výsostnou technikou a velkou muzikalitou, kterou prokázal mimo jiné jak ve skladbě Arvo Pärta, tak v závěrečné Honeggerově 2. symfonii.

Foto: Jakub Mičovský – micovsky.cz