Generace 2018: V Ostravě vyhlásili ceny pro mladé skladatele Visegrádské čtyřky

V pondělí 19. března 2018 zasedala v Ostravě mezinárodní porota, aby vyhodnotila další ročník soutěže, která se v posledních letech koná ve formátu Visegrádské čtyřky: Generace 2018 – Mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let. Porota hodnotila 47 skladeb, ocenění získali například Soňa Vetchá, Michał Schafer, Bulat Abdurakhimov nebo jeden z finalistů skladatelské soutěže ČF a vítěz ocenění za soudobou hudbu 2017 Hz Matouš Hejl.

Tímea Maščáková
foto: FB TM

„Po krátkém váhání a přešlapování, kdy klesal zájem o skladatelskou soutěž Generace, jsme přišli s nápadem rozšířit ji z českého prostředí do zemí Visegrádské čtyřky. Nápad se ukázal nosným, soutěž chytila druhý dech a je svým způsobem ojedinělá. Největší radost mám asi z toho, že skladby mladých autorů hrají na vysoké úrovni mladí interpreti a na koncertě vítězných děl nechybí mladé publikum,“ uvedl Jaromír Javůrek, ředitel MHF Leoše Janáčka a obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, která je organizátorem soutěže.

Porota ve složení Milan BáchorekIvan KurzHanuš BartoňVít Zouhar (Česká republika), Alexander Lasoń (Polsko), Jevgenij Iršai (Slovensko) a László Tihányi (Maďarsko) se vedle tradičních hlavních cen rozhodla vzhledem k vyrovnané úrovni nejlepších českých účastníků rozdělit cenu Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) mezi tři nejlépe hodnocené účastníky. Ve dvou podkategoriích – skladeb inspirovaných stým výročím vzniku samostatného Československa a skladeb inspirovaných 90. výročím úmrtí Leoše Janáčka – naopak žádnou cenu s ohledem na kvalitu přihlášených skladeb neudělila.

V první kategorii skladatelů do 30 let získala první cenu Soňa Vetchá (ČR) za skladbu Trhliny v časoprostoru (Rifts in time space), na druhé příčce se umístil Jan Rösner (ČR) se skladbou Composition for trombone, strings and percussion a třetí místo získal Polák Michał Schafer za Moiru. Čestná uznání v této kategorii získali Matouš Hejl (ČR) za kompozici A Group of Four Stanislav Pristáš (Slovensko) za Nadh’omme.

V mladší kategorii s horní věkovou hranicí 21 let nebyla udělena první cena, druhé místo za skladbu Symphonic Poem in F získal Bulat Abdurakhimov (ČR), na třetím místě se umístili Slovenka Tímea Maščáková za kompozici Výkriky Jiří Dvořák (ČR) za Metamorfózy pro 10 smyčcových nástrojů. Čestná uznání v této kategorii získali Patrik Kako (Slovensko, Quando io movo i sospiri a chiamar voi – sonet pre tenor a tri nástroje), Pavel Nesit (ČR, Partita pro malý orchestr) a Marek Cimbál (ČR, Music for 2 pianists and 1 piano). Výše zmíněná cena AHUV byla udělena Soně Vetché, Janu Rösnerovi a Bulatu Abdurakhimovi.

V rámci letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka zaznějí oceněné skladby minulého ročníku. Na koncertě 22. května v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě také převezmou autoři oceněných skladeb letošního ročníku Generace oficiální diplomy.

 


 

Výsledky GENERACE 2018 – mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let

 Dne 19. března 2018 zasedala v Ostravě mezinárodní porota ve složení Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar (Česká republika), Alexander Lasoń (Polsko), Jevgenij Iršai (Slovensko) a László Tihányi (Maďarsko). Porota zhodnotila přihlášené skladby po formální stránce a konstatovala, že všechny splnily podmínky. Soutěž měla i v letošním ročníku vysoký počet soutěžících (47 skladeb). Porota konstatuje, že se vysoká úroveň zadaných prací prokázala i v letošním roce. Vzhledem k vyrovnané úrovni nejlepších českých účastníků se porota rozhodla rozdělit cenu AHUV mezi tři nejlépe hodnocené účastníky.

I. kategorie do 30 let
1. cena – Soňa Vetchá (ČR) – Trhliny v časoprostoru (Rifts in time space)
1. cena – Jan Rösner (ČR) – Composition for trombone, strings and percussion
2. cena – Michał Schafer (Polsko) – MORIA
3. cena – NEUDĚLENA

čestná uznání:
Matouš Hejl (ČR) – A Group of Four
Stanislav Pristáš (Slovensko) – Nadh’omme

II. kategorie do 21 let
1. cena – NEUDĚLENA
2. cena – Bulat Abdurakhimov (ČR) – Symphonic Poem in F
3. cena – Tímea Maščáková (Slovensko) – Výkriky
3. cena – Jiří Dvořák (ČR) – Metamorfózy pro 10 smyčcových nástrojů

čestná uznání:
Patrik Kako (Slovensko) – Quando io movo i sospiri a chiamar voi – sonet pre tenor a tri nástroje
Pavel Nesit (ČR) – Partita pro malý orchestr
Marek Cimbál (ČR) – Music for 2 pianists and 1 piano

Cena AHUV:
Soňa Vetchá (ČR) – Trhliny v časoprostoru (Rifts in time space)
Jan Rösner (ČR) – Composition for trombone, strings and percussion
Bulat Abdurakhimov (ČR) – Symphonic Poem in F

Ve dvou podkategoriích – skladby inspirovány Leošem Janáčkem a jeho tvorbou a kladby inspirovány 100 letým výročím založení samostatné Československé republiky se poroty rozhodla žádnou z cen v těchto podkategoriích neudělit, vzhledem k nedostatečné úrovni přihlášených skladeb v těchto podkategoriích.