Eva Prchalová

Eva Prchalová (*1989, roz. Myslivcová) pochází z Liberce, kde se již od dětství věnovala hře na hudební nástroje a zpěvu (mj. Severáček) a od svých šestnácti let působila jako flétnistka a pikolistka v mezinárodním studentském orchestru Europera Jugendorchester. Po ukončení gymnázia byla přijata ke studiu příčné flétny do třídy Jana Riedlbaucha na Pražskou konzervatoř a vedlejšího oboru varhan u prof. Jana Hory, díky čemuž se seznámila s mnoha varhaníky, se kterými dodnes spolupracuje. S varhanicí Ivanou Michalovičovou podnikly vedle četných tuzemských koncertů také dvě koncertní cesty do Kanady. Těžištěm jejich repertoáru jsou kompozice pro flétnu a varhany, v rámci festivalu Dny soudobé hudby například premiérovaly skladbu L. Hurníka Ninna Nanna pro toto obsazení, pravidelně však vystupují také jako duo s klavírem. Dále koncertuje s Ondřejem Valentou, a to jako duo, či jako komorní soubor NiTrio s houslistkou Šárkou Petříkovou. Zkušenosti s komorní hudbou načerpala také v dechovém kvintetu, se kterým podnikla studijní a koncertní cestu do Portugalska, provedla mnoho skladeb soudobých skladatelů, a díky kterému například vystoupila v rámci festivalu Pražské jaro. Dodnes se zapojuje do hudebního života ve svém rodném Liberci, kde je mimo jiné členkou folklórního souboru Jizera. Hudbě se věnuje také z pohledu muzikologie. Je doktorandkou na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializuje na život a dílo A. Dvořáka, s čímž souviselo její několikaleté působení v Kabinetu hudební historie Akademie věd ČR. Jako muzikolog spolupracuje rovněž s Institutem Bohuslava Martinů.