Dušan Foltýn

Dušan Foltýn (1963) je absolventem ostravské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze.

V době studií se úspěšně zúčastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží:

1980 Concertino Praga (národní kolo – 1.cena, mezinárodní kolo – 2.cena a titul laureáta)

1981 Soutěžní přehlídka konzervatoří (1.cena)

1986 Interpretační soutěž Ministerstva kultury České republiky (2.cena)

1986 Mezinárodní soutěž Pražského jara (2.cena, titul laureáta a cena České hudební mládeže)

1988 Chomutovská soutěž české soudobé hudby (1.cena a titul absolutního vítěze)

V současné době působí D.Foltýn jako sólohobojista Janáčkovy filharmonie Ostrava a vede hobojovou třídu na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde je rovněž vedoucím katedry dechových nástrojů. Zde organizuje pravidelné mezinárodní hobojové kurzy ve spolupráci s předními světovými hobojisty (R. Killmer – USA, O. Zoboli – Švýcarsko, N. A. King – USA, D. Walter – Francie, G. Hunt – Anglie).

Sólově spolupracuje s našimi předními orchestry (Pražský komorní orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Janáčkova filharmonie Ostrava, Český národní symfonický orchestr), věnuje se však také komorní hře jako člen dechového kvinteta „Musica per cinque“, s nímž se stal v roce 1987 finalistou mezinárodní soutěže dechových kvintet v Bělehradě.

Je častým členem porot hobojových soutěží (Pražského jaro, Concertino Praga, Soutěž konzervatoří aj.).

Dušan Foltýn vystupuje koncertně nejen u nás, ale i v zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko, Francie, SRN, Španělsko, Řecko).