Důležité informace ke koncertům konaným v Hukvaldech

Cesta od vstupní brány obory k amfiteátru trvá cca 15 minut, na hrad 30–40 minut. Dvě hodiny před zahájením koncertu v mottě hradu Hukvaldy bude organizována přeprava minibusy od brány Obory Hukvaldy až k hradu Hukvaldy. Po skončení koncertu pak bude minibusy organizována také cesta zpět. Interval jízdy bude cca 15–20 minut. Tato přeprava je na základě předložení platné vstupenky zdarma.

Přepravu minibusy od brány Obory Hukvaldy k amfiteátru a zpět nezajišťujeme.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně místa konání koncertu na tzv. „mokrou variantu“ v den konání koncertu / představení, obvykle mezi 12:00–14:00. V případě velmi nepříznivého počasí tedy sledujte podrobné informace na www.mhflj.cz nebo na oficiálním FB profilu MHF Leoše Janáčka.

Do Obory Hukvaldy je zakázán vjezd osobním automobilům. Vjezd není povolen ani držitelům průkazů ZTP, ZTP-P, ZTP-P PRŮVODCE apod. V případě nutnosti transportu osoby se zdravotním postižením k hradu Hukvaldy nebo k amfiteátru Obory Hukvaldy prosím, kontaktujte v předstihu festivalovou produkci.