Dana Hajóssy

Dana Hajóssy študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Juraja Mašindu a VŠMU v triede Ivana Paloviča a Tatiany Fraňovej. Už počas štúdií sa venovala komornej hre v rôznych zoskupeniach. Po skončení štúdií nastúpila na Konzervatórium, kde pôsobí dodnes ako pedagóg klavírnej hry a klavírnej spolupráce. Súčasne pôsobila niekoľko rokov ako pedagóg klavírnej spolupráce na VŠMU v Bratislave.

Venuje sa výlučne komornej hre. Koncertuje doma i v zahraničí. Pravidelne sprevádza spevákov na rôznych súťažiach, odkiaľ má viacero ocenení za najlepšiu klavírnu spoluprácu (Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka v Karlových Varoch, Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského, Medzinárodná súťaž duchovnej a komornej hudby v Olomouci a ďalšie).

S Bratislavským chlapčenským zborom, kde pôsobí ako koncertná klaviristka, absolvovala koncertné turné po viacerých krajinách: USA, Kanada, Taiwan, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Turecko,  Rusko, Ukrajina, Cyprus.

Ako pedagóg klavírnej spolupráce sa spolupodieľala na výchove mnohých študentov, dnes renomovaných umelcov (napr. Daniel Čapkovič, Andrea Danková, Ondrej Šaling, Štefan Kocán, Tomáš Juhás, Tomáš Šelc).

Od 1.7.2019 pôsobí vo funkcii riaditeľky Konzervatória v Bratislave.