Dalibor Buš

Narodil se v Hranicích roku 1989 krátce po Sametové revoluci. Se svobodomyslným idealismem vystudoval Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, odkud byl přijat na herectví na Janáčkovu akademii múzických umění, po ukončení studia jej ihned přijali jako herce do divadla Husa na provázku, kde působí dodnes. Vidět jsme jej mohli ve hrách Balada pro banditu, Amadeus, Babička, Ze života hmyzu, Idiot, Tango macabre, Moc Art a další.

Kromě domovské scény v Huse tráví spoustu času na dětských nemocničních odděleních v Jihomoravském kraji, kam se snaží přinášet úsměv jako zdravotní klaun. Nutno dodat, že se to daří hlavně díky individuálním dárcům, kteří podporují neziskovou společnost Zdravotní klaun o.p.s.

Od roku 2016 též působí jako externí pedagog herectví v Ateliéru fyzického divadla na jeho alma mater JAMU. Tento akademický rok má na starosti též herecké tréninky zahraničních studentů herectví v rámci programu Erasmus. Výjimečná příležitost k vzájemnému kulturnímu obohacení.

Aktuálně můžeme Dalibora Buše vidět hostovat v inscenacích Národního divadla Brno, konkrétně v titulech U kočičí bažiny (Marina Carr) a Odyssea (Homér).

Dalibor Buš was born in Hranice in 1989. He graduated the Grammar School of Jakub Škoda in Přerov with the liberal idealism, from where he was accepted into acting at Janáček Academy of Performing Arts. After graduation at the Academy he started working as an actor at Theatre Husa na provázku in Brno, where he has his engagement to this days. We could saw him in dramas Balada pro banditu (A Ballad for a Bandit), Amadeus, Babička (The Grandma), Ze života hmyzu (Pictures from the Insects‘ Life), Idiot, Tango macabre, Moc Art and others.

Except the home scene at this Theatre he spends a lot of time at the children’s hospital departments in the South Moravian region, where he is trying to bring the smile as a health clown. It has to be said, that this is mainly thanks an individual donors, which support the non-profit company Health Clown o.p.s.

Since 2016 he has also worked as an external educator of acting at the Studio of Physical Theatre of his alma mater Janáček Academy of Performing Arts. This academic year he is also the training coach of acting of foreign students under the Erasmus program, which is an exceptional opportunity for mutual cultural enrichment.

Currently, we can see Dalibor Buš hosting in the productions at National Theatre in Brno, specifically in drama U kočičí bažiny (By the Cat Marsh, Marina Carr) and Odyssea (Homer).