Cesta do Hukvald je o něco delší kvůli stavbě nových mostů

Letošní festivalové Hukvaldy budou (od 24. 6.) co do programu bohatší a netradiční. Bohužel, netradiční je i doprava do obce. Na silnici v Dolním Sklenově se staví nové mosty, což znamená, že je průjezd po této trase až do 31. 8. uzavřen. Silničáři naplánovali objízdné trasy, které na cestě do Hukvald znamenají časovou prodlevu okolo 15 minut. Produkce Janáčkova festivalu proto prosí, aby návštěvníci hukvaldských programů počítali s dostatečnou časovou rezervou pro klidný dojezd. Objízdné trasy mohou řidiči zvolit takto:

  • pro vozidla do 12 tun
    Objízdná trasa ve směru od Rychaltic je navržena po silnicích III/04825h, III/4806 přes Hájov a III/4863 zpět po napojení na silnici II/486 v obci Hukvaldy. Objízdná trasa je obousměrná.
  • pro vozidla nad 12 tun
    Objízdná trasa ve směru od Rychaltic je navržena po dálnici D48 mezi exity 30 a 38. Dále po silnici I/58 a silnici II/486. Objízdná trasa je obousměrná. Zákaz vjezdu vozidel tranzitu nad 12 tun na silnici II/486 ve směru od silnice I/58 zůstává v platnosti.

Souběžná místní komunikace podél řeky Ondřejnice (v úseku od Dvorského mostu po výjezd na hlavní komunikaci u starého mostu přes řeku Ondřejnici) slouží pouze pro průjezd náhradní autobusové dopravy a občany bydlící podél této komunikace a v přilehlých ulicích. Neoprávněný průjezd může být znemožněn a pokutován.