CAMERATA Salzburg

„…tvůrčí rozvoj kulturních hodnot, které jsou relevantní pro širší komunitu“. Takto definoval v roce 1952 prof. Bernhard Paumgartner „misi“ CAMERATY. Volba názvu „CAMERATA“, prvního komorního orchestru na světě s tímto jménem, vznikla na památku Florentské Cameraty, tedy sdružení muzikantů, básníků a filozofů období renesance, které se věnovalo ideálu hudby na starodávném modelu, položil základy hluboce humanistické orientace tvorby CAMERATY.

Od svého vzniku je CAMERATA stálým souborem svého domovského města Salcburk, působí jako koncertní a operní orchestr Salcburského festivalu, stejně jako Mozartova Týdne, a má své abonentní místo v koncertním sále Great Hall nadace Mozarteum.

CAMERATA pravidelně vystupuje v Evropských centrech hudby od vídeňského Konzerthausu, přes curyšskou Tonhalle, Frankfurtskou Alte Oper, Teatro Communale ve Ferraře, Kulturním a kongresovém centru v Lucernu, Prinzregententheater v Mnichově, až po Filharmonii v Cologni a pařížskou Philharmonie de Paris; je každoročně zván na mnoho mezinárodních festivalů, jako reprezentant salcburského Mozartova slohu, a alespoň jednou ročně vyjíždí na zámořské turné.

Kulturu CAMERATY Salcburk dokumentuje více než 60 nahrávek na gramofonových deskách a CD, z nichž mnohé získaly hlavní ocenění.

CAMERATU ovlivnili hudební osobnosti jako Géza Anda, Sándor Végh, Sir Roger Norrington a András Schiff. Významní hudebníci jako Clara Haskil, Dietrich Fischer-Dieskau, Heinz Holliger, Alfred Brendel, Phillipe Herreweghe, Franz Welser-Möst, Pinchas Zukerman, Anne-Sophie Mutter, Teodor Currentzis, Matthias Goerne, Hilary Hahn, Ádám Fischer, Fazil Say a Isabelle Faust vystupovali s CAMERATOU přes desetiletí a jejich klasický jádrový repertoár se Salcburským „geniem loci“, Mozartem, a centrální vídeňskou klasickou hudbou, se rozšířil až po romantické a moderní období.

Dlouholetým dirigentem a inspirátorem, který položil základy největší slávy zvuku CAMERATY, který je založen na hudebním ideálu smyčcového kvarteta, ač jej přesahuje, byl Sándor Végh. Jeho výzva: „Hledejte v sobě, až pak budete mít co říci!“ stále zní a vyzývá CAMERATU znovu a znovu odkrývat „duši komorní hudby“, jakožto hlavní prvek zvuku CAMERATY, a přivádí ji k životu.

Po smrti Sándora Végha vyvíjel trvalý vliv na orchestr jeho šéfdirigent Sir Roger Norrington. Dnes je Sir Roger dirigentským laureátem CAMERATY. Jeho nástupci byli řecký houslový virtuóz a dirigent Leonidas Kavakos a v letech 2011–2016 francouzský dirigent Louis Langree.

Od roku 2016 vzali umělecké vedení do vlastních rukou hudebníci CAMERATY. Každý z hudebníků se věnuje vyššímu prospěchu, ale stále zůstává věrný sám sobě. Každý na sebe bere zodpovědnost za intepretaci, hlasitost, rytmus, jemnost, i tón.

Řízena svým vedoucím („prvním mezi rovnými“) Gregorym Ahssem dosáhla CAMERATA již ve své první sezóně národního i mezinárodního úspěchu díky své hudební svobodě a svým sebeurčením.

To je jasným důkazem, že vysoká očekávání vlastní práce CAMERATY jsou nadšeně přijímána diváky i kritiky.