Balet Národního divadla

Filip Barankiewicz
Umělecký šéf

Baletní soubor Národního divadla zaujímá ve vývoji českého baletního umění dominantní roli, vyplývající nejen z jeho statutu, ale i z faktu největšího tanečního ansámblu v České republice. S jeho založením roku 1883 vznikla souvislá vývojová tradice českého profesionálního tance.

Soubor je v současnosti jednaosmdesátičlenný, v jeho čele stojí umělecký šéf Filip Barankiewicz. V Baletu ND jsou v angažmá tanečníci z České republiky, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, USA, Velké Británie, Francie, Maďarska, Nového Zélandu, Řecka, Španělska, Japonska, Koreji a Itálie.
Otevřenost vůči světu se děje také v konfrontaci s osobnostmi zahraničních pedagogů a choreografů. Právě zkušenost s odlišnými pohybovými slovníky je kořením umělecké práce: jiným smýšlením o sobě samých a světu kolem nás se soubor přibližuje požadavkům současné choreografie či režie. Český soubor Baletu ND se tak stal svou koncepcí a uměleckým vedením standardním evropským tělesem, ovšem se zvláštní příchutí uměleckého ducha, který vystupuje z okouzlujícího pražského multikulturního prostředí.