Agnieszka Franków-Żelazna

Agnieszka Franków-Żelazna je absolventka Wroclavské univerzity (studium biologie) a Hudební akademie Karola Lipińského ve Wroclavi: hudební výchova a zpěv. Absolvovala postgraduální sborová studia na Hudební akademii Felikse Nowowiejského v Bydgoszczy, stejně jako Akademii řízení kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym v Krakově. Je habilitovaným doktorem hudebního umění.

Od června 2006 je uměleckou ředitelkou sboru NFM. Vystupovala jako dirigentka a hostující sbormistryně u mnoha dalších polských a zahraničních souborů. Ona je původcem a uměleckou ředitelkou Polského národního mládežnického sboru a programovou ředitelkou projektu Akademia Choralna. Vede třídu dirigování sboru a Sbor S. Krukowského na Hudební akademii ve Wroclavi. Má na svém kontě 18 desek a více než 70 cen, a to jak individuálních, tak kolektivních, včetně Bronzové medaile – Gloria Artis.

Dirigovala v 19 evropských zemích, ve Spojených státech, Izraeli a Brazílii. Provedla přes 1000 sborových a téměř 250 vokálních a instrumentálních skladeb. V letech 2013–2016 byla kurátorkou „Muzyka”Evropského hlavního města kultury Wrocław 2016.