Władysław Szymański

Władysław Szymański studoval hudbu na Katolické univerzitě v Lublinu v letech 1975 a 1978, následně v letech 1978- 1983 pokračoval ve studiích na Akademii hudby v Katowicích, kde byl žákem prof. J. Gembalskeho. Na stejné fakultě také dokončil studia na Fakultě hudební teorie. Své dovednosti dale rozvinul na profesionálních varhaních kurzech s prof. F. Peetersem v Belgii a prof. L. Roogem v Rakousku. Od roku 1979 je varhaníkem s kostele sv. Vojtěcha v Mikolowě a od roku 1985 profesorem na Hudební akademii v Katowicích. Je členem Ariciézní komise pro chrámovou hudbu v Katowicích.

V roce 2001 v Hudebním ústavu Katolické univerzity v Lublinu obhájil svou doktorskou práci o stavbě historických varhan v Horním Slezsku s vyznamenáním. Jako sólový hráč na varhany koncertoval doma i v zahraničí, např. V Rakousku, České republice, Belgii, Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemí, Itálii, Francii, Švýcarsku, Slovensku, Španělsku a Švédsku. Nahrál také CD, televizní a rádiové nahrávky.