Władysław Szymański

Władysław Szymański studoval hudbu na Katolické univerzitě v Lublinu v letech 1975 a 1978, následně v letech 1978- 1983 pokračoval ve studiích na Akademii hudby v Katowicích, kde byl žákem prof. J. Gembalskeho. Na stejné univerzitě také dokončil studia na Fakultě hudební teorie. Své dovednosti dále rozvinul na profesionálních varhanních kurzech s prof. F. Peetersem v Belgii a prof. L. Roogem v Rakousku. Od roku 1979 je varhaníkem s kostele sv. Vojtěcha v Mikolowě a od roku 1985 profesorem na Hudební akademii v Katowicích. Je členem Arcidiecézní komise pro chrámovou hudbu v Katowicích.

V roce 2001 v Hudebním ústavu Katolické univerzity v Lublinu obhájil svou doktorskou práci o stavbě historických varhan v Horním Slezsku s vyznamenáním. Jako sólový hráč na varhany koncertoval doma i v zahraničí, např. V Rakousku, České republice, Belgii, Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemí, Itálii, Francii, Švýcarsku, Slovensku, Španělsku a Švédsku. Nahrál také CD, televizní a rádiové nahrávky. Výsledkem jeho vědecké činnosti jsou četné články o varhanách a varhanní hudbě, časté přednášky na renomovaných muzikologických konferencích. Od roku 2008 do roku 2016 byl vedoucím Katedry zpěvu a instrumentální hudby na Akademii múzických umění v Katovicích.

Władysław Szymański je také skladatel varhanní, komorní a vokální hudby. V této oblasti získal ceny na skladatelských soutěžích: v roce 1983 za Toccatu pro dva klavíry a v roce 1985 za Hymnu pro varhany. Jeho skladby byly uvedeny na významných hudebních metropolích: v Berlíně, Varšavě, Londýně, Helsinkách, Lahti, Stockholmu, Praze, Valencii a Vídni. V poslední době se věnuje skladbě především varhanní tvorby. Je spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem slavného mezinárodního festivalu-Mikołów Music Days.
Od září 2016 je Władysław Szymański rektorem na Akademii múzických umění v Katovicích.