Peter Zajíček

Peter Zajíček studoval hru na housle na Konzervatoři a VŠMU v Bratislavě a zúčastnil se několika mistrovských kurzů zaměřených na interpretační praxi staré hudby. Je uměleckým vedoucím a koncertním mistrem souboru Musica Aeterna, se kterým při početných koncertech v Evropě i zámoří realizoval také úspěšné CD nahrávky, ze kterých některé získaly prestižní zahraniční ocenění. Je předsedou sdružení Centrum staré hudby, které pod jeho vedením založilo v Bratislavě dnes už úspěšnou tradici mezinárodního festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček působí pedagogicky na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, na Univerzitě Komenského v Bratislavě, přednášel také na Církevní konzervatoři v Bratislavě a intenzivně se věnuje také muzikologickému bádaní, své výsledky prezentoval nejen na vlastních koncertních projektech, na nahrávkách CD nosičů, ale také na přednáškách v Bratislavě, Paříži, Norimberku, Vídni, Münsteru, Granadě, Praze, Brně, Katovicích, Buenos Aires, atd. Úzce spolupracoval s Centrem barokní hudby ve Vesailles a se společností barokního tance L´Eventail. Jako sólista a umělecký vedoucí souboru Musica Aeterna spolupracoval prakticky se všemi významnými interpretačními osobnostmi staré hudby a jako host vedl soubory v USA, Francii, v Rakousku, v Česku, atd. V roce 1997 byl spoluzakladatelem hudebního sdružení Albrecht Collegium a v roce 1999 založil soubor Miméza, později Festivalový orchestr Apollo. Je autorem první publikace v slovenském jazyce o interpretaci houslové hudby 17. a 18. století. V posledních letech je v zahraničí vyhledávaným koncertním mistrem a lektorem v oblasti interpretace staré hudby. V roce 2017 mu Ministerstvo kultury Slovenské republiky udělilo Cenu ministra kultury Slovenské republiky za rok 2016 za přínos v oblasti oživování notových hudebních památek, které se vážou k území Slovenska, za dlouholetou uměleckou činnost na postu uměleckého vedoucího souboru Musica Aeterna a osobnostní vklad jako uměleckého ředitele a organizátora festivalu Dni starej hudby.