Martin Moudrý

Varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý (narozen roku 1986) je absolventem magisterského studia Hudební akademie múzických umění v Praze (varhany ve třídě odb. as. MgA. Josefa Popelky) a Pražské konzervatoře (hlavní obory: varhany, skladba, klavír). Současně byl po čtyři roky stipendistou v německém Würzburku (varhanní třída prof. Dr. h. c. Christopha Bosserta). Zde absolvoval postgraduální studium (Meisterklasse – varhany ve třídě Dr. Bosserta).

Zúčastnil se aktivně řady mistrovských kurzů, například u T. Mechlera, M. Sandera, K. Paukerta, J. Essla, P. Crivellara, G. Ohlssona a dalších. Studoval soukromě improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky.

Zhruba od roku 2000 působí Moudrý jako koncertní umělec, pravidelně účinkuje na koncertech (ročně zhruba kolem padesáti koncertů) v České republice i v zahraničí. Věnuje se sólové dráze koncertního varhaníka, ale rovněž spolupracuje s mnoha významnými sólisty nebo hudebními tělesy. Působí také jako improvizátor, skladatel a klavírista, věnuje se také korepetitorské činnosti.

Je pedagogicky činný na konzervatoři Jana Deyla (hudební teorie, koncertní referent, korepetice).

Je ředitelem kůru Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a varhaníkem na tradičních mších svatých v Praze na Karlově. Byl také varhaníkem a regenschorim v kostele sv. Vojtěcha v Praze, kde se nachází první varhany z období romantismu společnosti Steinmayer z roku 1877. Jako varhaník zde působil také Antonín Dvořák.

Účinkoval v České televizi a nahrává pro Český rozhlas a další vydavatelství, spolupracuje s uměleckými agenturami.

Roku 2017 získal první cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Leoše Janáčka v Brně.