Lukáš Hurník

Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Svoji hudební dráhu započal jako rocker v hudební skupině Biwoy, kde hrál na baskytaru a skládal první písničky. Některé prvky ze svých rockerských skladeb později použil při komponování vážné hudby, například ve skladbě Hot-suita, která získala první cenu na skladatelské soutěži v Tokiu. Syntéza různých hudebních postupů a stylů je pro jeho kompoziční práci dosti typická. V jeho díle najdeme jak tvorbu písňovou, tak tvorbu orchestrální, resp. symfonickou ať duchovní či světskou. Jeho orchestrální skladby zazněly pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, Libora Peška, Jamese Judda a dalších dirigentů. Muzikálová opera The Angels měla premiéru v roce 2006 v Národním divadle v rámci Pražského jara.

Známá je jeho činnost neúnavného a kultivovaného popularizátora vážné hudby, kterou již po relativně dlouhou dobu provádí jak v domovském Českém rozhlasu, tak na půdě České televize. Je také spoluautorem učebnic hudební výchovy pro základní a střední školy, pravidelně publikuje v hudebním tisku, o hudbě napsal i velmi pěknou a čtivou populárně naučnou knihu. V současné době je šéfredaktorem hudebních stanic Českého rozhlasu-D-dur a Jazz.