Lukáš Hurník

Nar. 12.7.1967 v Praze. Svou hudební dráhu začal v rockové skupině Biwoy (společně s bubeníkem Klaudiem Kryšpínem), v níž hrál na basovou kytaru a pro niž vytvořil celý repertoár. Jeho hudebním ideálem byl Frank Zappa. Některé rockové prvky pak zužitkoval i ve čtyřruční skladbě Hot-suita, která získala v roce 1990 první cenu na mezinárodní soutěži v Tokiu. Další ceny si přivezl ze skladatelských soutěží Generace a Jihlava.
Typickým znakem Hurníkových kompozic je stylová syntéza, v jejímž rámci se potkávají rock s barokní a moderní polyfonií, chromatika s klasickou melodikou, kantiléna s minimalistickými patterny. V seznamu děl najdeme hudbu duchovní (Křížová cesta, Magnificat, kantáty Quis credidit? a Svatovojtěšská hodinka), orchestrální (Variace na téma Franka Zappy, Souvětí, Konstelace pro smyčcový orchestr a komorní symfonie Dívka a stroj), tvorbu písňovou (Knížka něžností, Kafkovo rozjímání, Madrigaly). Jeho dosud největším dílem jsou oratorium Křížová cesta, symfonie Globus pro bicí nástroje a symfonický orchestr vytvořená pro proslulou skotskou bicistku Evelyn Glennie, která je dnes v repertoáru brněnského souboru Dama-Dama a muzikálová opera The Angels.
Jeho orchestrální skladby nastudovali přední dirigenti, např. Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Marek Štilec, James Judd, Tomáš Netopil, Ondrej Lenárd, Ondřej Kukal, Jan Kučera a další. Průřez Hurníkovou tvorbou vyšel na profilovém kompaktním disku s názvem Fusion Music. Jeho skladby vydává mimo jiné Editio Bärenreiter Praha a Nakladatelství Českého rozhlasu.
Lukáš Hurník se zabývá též hudební popularizací v Českém rozhlase a České televizi (Hudební laboratoř Marka Ebena a Lukáše Hurníka, Ti nejlepší z klasiky, Symfonie A.Dvořáka s ČF a Jiřím Bělohlávkem, Vinceró). Jeho rozhlasový pořad Da capo má už téměř 400 pokračování. Je spoluautorem nových učebnic hudební výchovy pro základní a střední školy, autorem fejetonů (čas. Harmonie) a popularizační knížky Tajemství hudby – odtajněno (Grada).
V roce 2016 vyšlo další profilové CD Compliments ve vydavatelství Arco DIva. Věnuje se též sbormistrovství. Společně s Jiřím Mejstříkem napsali knihu Hovory o víně. Vede smíšený sbor Gaudium Pragense a rozvíjí se i jeho dirigentská spolupráce s několika českými orchestry.
Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde též získal titul Ph.D., do června roku 2016 pracoval jako šéfredaktor Českého rozhlasu – Vltava. Dnes je šéfproducentem hudební tvorby Českého rozhlasu. Pedagogicky působí na FF UK, V letech 2006–2010 byl prezidentem České hudební rady, v roce 2007 mu Masarykova akademie umění udělila cenu Rudolfa II.