Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma (1956) je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti.

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších.

Pravidelně účinkuje např. na domácích festivalech: Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Festival Leoše Janáčka, Festival Český Krumlov, také na dalších prestižních pódiích, např. v Praze v Rudolfinu či ve Smetanově síni. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích, dále v USA a Kanadě, na Kubě, v Japonsku, Mongolsku, Jihoafrické republice, Singapuru atd. Bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, doma i v zahraničí vyučuje na varhanních kurzech a seminářích. Od roku 2016 vede každoročně varhanní kurzy s mezinárodní účastí Mekka varhaníků, které se konají na vynikajících varhanách např. v Brně, v Doubravníku, v Polné, na Svaté Hoře u Příbrami a ve Zlaté Koruně. Je titulárním varhaníkem svatohorské basiliky Nanebevzetí Panny Marie.

V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Jeho diskografie čítá do roku 2018 pětapadesát sólových titulů, na desítkách dalších spoluúčinkuje. Jeho dlouholetým komorním partnerem je např. japonský flétnista Yoshimi Oshima. U firmy Supraphon mu vyšla řada kompaktních disků „Historické varhany Čech” zachycující autentický zvuk vzácných varhan různých epoch od renesance až po začátek 20. století. Na značce Arta vydal kromě významných bachovských titulů (Dobře temperovaný klavichord, Goldbergovy variace – cembalová a klavichordová verze, na varhanách Vladimíra Šlajcha Orgelbüchlein, Toccaty, preludia a fugy) také Třicet šest fug pro pianoforte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty Paula Hindemitha a několik CD s varhanními improvizacemi. Jedno z nich nazvané Moje vlast je sestaveno z improvizací na témata Bedřicha Smetany. Zatím posledním titulem vydaným u Arty v podání J. Tůmy v prosinci 2018 jsou díla Petra Ebena Nedělní hudba, Laudes aj. Řadu CD titulů vydal i v Německu a v Polsku. Pro Český rozhlas pořídil vedle mnoha varhanních snímků také souborné nahrávky devětadvaceti klavírních sonát Jana Ladislava Dusíka a Lipských chorálů J. S. Bacha. Věnuje se i kolektivní improvizaci. V letech 2015–2017 např. realizoval sérii hudebně tanečních představení pod názvem Vyvolený aneb Řehoř na skále, kdy se stal inspirací pro pětici hudebníků (Stefan Baier, Jan Rokyta, Liselotte Rokyta, Alan Vitouš), recitátora (Josef Somr, Jan Hartl) a tanečnici (Adéla Srncová) román Thomase Manna.

 

Jaroslav Tůma je mj. autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016), protagonistou řady televizních pořadů a vydal také odbornou publikaci O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016).