Jaromír Javůrek

Jaromír Javůrek se systematicky začal hudebně vzdělávat na Lidové škole umění Dr. L. Janáčka ve Vítkovicích, na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a po absolutoriu (hra na kontrabas, dirigování, fakultativně skladba) na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dirigování orchestru a sboru).

Od října 1982 působil pět sezón jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru, se kterým nastudoval a provedl mimo jiné všechny komorní kantáty Bohuslava Martinů a připravil pro koncerty s JFO Brahmsovo Německé requiem, Dvořákovo Stabat mater a další celovečerní tituly. Od roku 1983 do roku 1995 byl dramaturg Janáčkovy filharmonie Ostrava. S Janáčkovou filharmonií Ostrava je rovněž spjata jeho dirigentská dráha. Vedle množství koncertů pro žáky základních a studenty středních škol řídil ostravské filharmoniky na mimořádných koncertech, a to i v zahraničí. Hostoval rovněž u Severočeské filharmonie Teplice, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a u polských orchestrů.

Od roku 1976 aktivně působil v amatérském hudebním dění ČR. Kromě jiného byl patnáct let uměleckým vedoucím a dirigentem Ženského pěveckého sboru B. Martinů a Symfonického orchestru Frýdek-Místek. S oběma tělesy uváděl tvorbu současných, především českých a moravských autorů a tvorbu českých a světových klasiků. S orchestrem i sborem absolvoval úspěšné zahraniční zájezdy a realizoval několik nahrávek jak na CD, tak v Českém rozhlase. 

Od roku 1983 se podílel na rozvoji Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj (dnes MHF Leoše Janáčka). Nejprve jako člen programové rady, později jako tajemník, a nakonec ředitel festivalu, kterým byl jmenován v r.1993. Za jeho působení dosáhl festival výrazného rozvoje, zařadil se mezi nejvýznamnější hudební festivaly České republiky a získal velkou prestiž v rámci Evropy.

V roce 1996 byl J. Javůrek zvolen prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky, jímž byl do roku 2013. Pět let byl členem prezidia České hudební rady a výboru „Česká hudba 2004“, v roce 2014 byl zvolen prezidentem České hudební rady (do r. 2019). Pedagogicky působil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde učil dirigování, hudebně teoretické předměty a kulturní management, externě přednáší na HAMU v Praze.

Pracovní aktivity J. Javůrka jsou velmi široké a většina z nich je v posledních letech úzce spojena především s hudebním festivalovým děním a s hudebně popularizační a hudebně publicistickou činností. Popularizační činnost zahrnuje především koncerty pro žáky základních a středních škol, moderování nejrůznějších typů koncertů klasické hudby, rozhlasové a televizní pořady, články v denním a odborném tisku. Od roku 1983 je pravidelným spolupracovníkem Českého rozhlasu, v devadesátých letech spolupracoval jako scénárista hudebních pořadů s Českou televizí. V posledních letech je moderátorem a spoluautorem hudebně popularizačního pořadu Harfa Noemova v TV NOE. Jako hudební režisér se podílí na dokumentárních filmech.