Jan Jiraský

Jan Jiraský studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v klavírní třídě prof. Aleny Vlasákové, získal četná ocenění v soutěžích (Hradec nad Moravicí 1989, Smetanova soutěž 1991, Barcelona 1993, Karlovy Vary 1994, Noyers 1995, Darmstadt 1996, Novi Sad 1997, Kyjev 1998, Praha 1999, Lisabon 2000). Formou mistrovských kurzů jej ovlivnili mj. E. Indjic, A. Queffelec, Z. Růžičková či D. Kraus. Ve svých dvaceti letech natočil debutové smetanovské CD (label Musica Vienna) a byl pozván k recitálu v cyklu 100 let České filharmonie v pražském Rudolfinu. Později se stal hostem mezinárodních festivalů a orchestrálních domů. Pod taktovkou desítek skvělých dirigentů (Arming, Bostock, Bělohlávek, Ceccato, Emilsson, Hrůša … Schwinck, Svárovský, Tali, Vajnar, Válek, Vavřínek, Weiser, Wolf) provedl repertoár pětadvaceti klavírních koncertů, z nichž kritika nejvíce ocenila Mozarta, Hummela, Chopina, Dvořáka a Martinů. Též Jiraského CD (vydavatelství Radioservis, ArcoDiva, Antiphona, RTS, Klub moravských skladatelů) se setkala s oceněním mezinárodní kritiky. Nahrávky i živé koncerty vysílaly rozhlasové a televizní stanice BBC 3, MDR, WDR, RTS, B-4, Vltava, ČT2, Servus TV. K zajímavým umělcovým projektům patří souborné koncertní provedení všech 18 Mozartových sonát, Bachova Dobře temperovaného klavíru (Dvořákova síň pražského Rudolfina, cyklus FOK Světová klavírní tvorba, Filharmonie Brno, National Music Hall Peking, residenční sál Pražského jara – kostel sv. Vavřince), dvě kompletní CD nahrávky Janáčkova klavírního díla nebo TV nahrávka Suity pro klavír Pavla Haase. V posledních letech pianista vystupoval v cyklech České filharmonie, Filharmonie Brno, Brno Contemporary Orchestra, Ensemble Opera Diversa, ve velkém sále Szymanowského Akademie v Katovicích, Palais Meran v Grazu, Coselpalais v Drážďanech nebo v National Music Hall v Pekingu. Vede Katedru klavírní interpretace na JAMU v Brně, zasedá v porotách klavírních soutěží a dává master classes v Evropě a Číně.

Výběr z kritik:

„One of the most outstanding interpretation of Janáček…“ Akio Okada, Tokyo

„Klavír mu pod rukama zpívá a hovoří…“ Dita Hradecká, Praha (Bach)

„Jiraský Smetanovy skladby chápe a věrně je tlumočí…“ Jaroslav Smolka, Praha

„Er spielte wie ein junger Gott …“ Müller Schmied, Jena (Dvořákův klavírní koncert)

„Bachovo veledílo zpaměti zvládá na světě jen mizivá hrstka pianistů. Dnes už k nim patří i Jan Jiraský…“ Vladimír Čech, Brno

„The value lies in Jiraský´s eminently musical approach to Janáček´s works …“ Colin Clarke, Coventry

„Jiraský předvedl výkon zcela strhující. Technika hry je mu jen dokonale ovládaným prostředkem, úhoz je vždy, i ve fortissimu jemný a kultivovaný, stavba promyšlená do nejmenšího detailu. Umělec a muzikant, který ví, co a proč hraje…“ Petar Zapletal, Praha (Smetana, Fišer)

„V souvislosti s Bachovou hudbou se zřídka hovořívá o poezii; Jiraský ji však hraje poeticky… Posluchač odcházel z Jiraského recitálu s poznáním, že mezi úvodním Preludiem C dur a závěrečnou Fugou h moll leží takřka nepředstavitelné bohatství výrazových odstínů zachycujících duchovní svět pozdního baroka.“ Jiří Beneš, Filharmonie Brno

„Lehká, brilantní technika sólistova svědčila o naprostém odstupu od jakéhokoliv napětí či tlaku… Zcela kouzelný byl pak zvuk klavíru, který pod prsty sólistovými půvabně zvonil, jako kdyby byl ze skla.“ Patrik Červák, OperaPlus (Chopin)