Jakub Žídek

pochází z Opavy a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudoval hru na varhany. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity studoval sbormistrovství a své vysokoškolské vzdělání ukončil studiem dirigování na brněnské JAMU.

V sezóně 2007/2008 působil jako sbormistr operního sboru ve Slezském divadle Opava a v současnosti je hudebním ředitelem souboru operety/muzikálu NDM. Jako hostující dirigent spolupracoval například s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Vystupoval na festivalech Bezručova Opava, Beethovenův Hradec, na Národním festivalu Smetanova Litomyšl a na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

V současnosti je hudebním ředitelem souboru operety/muzikálu NDM a hostoval v divadlech v Košicích, Českých Budějovicích a Bratislavě.

Nejvýraznější je však jeho spolupráce s Městským divadlem Brno. Významná je i jeho činnost natáčecí, a to jak s Janáčkovou filharmonií Ostrava, tak se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, a jeho činnost pedagogická na Fakultě umění Ostravské univerzity.