doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (1970) je absolventem hudební vědy na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, na níž pedagogicky působí. Od roku 1996 je kurátorem janáčkovských sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Osobnosti a dílu Leoše Janáčka věnoval řadu studií, autorsky se podílel na dvousvazkové janáčkovské monografii Johna Tyrrella Years of a Life (2006, 2007). Zabývá se také kulturní a hudební historií Brna ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Je autorem publikace Leoš Janáček ve fotografiích (2008) a knihy Divadlo nesmí býti lidu komedií – Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně (2012). Je též editorem Janáčkova hudebního díla (opery Šárka, Výlety páně Broučkovy, Příhody lišky Bystroušky, Osud, Věc Makropulos, dále Glagolská mše, Sinfonietta, Mládí, Zápisník zmizelého, Taras Bulby, Žárlivost, V mlhách, 1. X. 1905 (Z ulice) smíšené a ženské sbory atd.) pro nakladatelství Universal Edition, Editio Bärenreiter, Henle Verlag a Editio Janáček. Je autorem více jak stovky studií.