Bratislavský chlapecký sbor

Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od r.1982. Jeho zakladateľkou je ArtD. Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a pod názvom Chlapčenský filharmonický zbor s obsadením soprány a alty interpretoval detské  party v oratóriách a kantátach. Postupne si budoval vlastný repertoár. V r.1988 sa osamostatnil a do jeho radov sa vrátili  chlapci po mutácii. Repertoárový záber sa rozšíril o diela pre soprán, alt, tenor a bas. Dnes je teleso súčasťou Súkromnej umeleckej školy, kde študuje priemerne 80 chlapcov vo veku 7 – 28 rokov. Koncertná zložka má 45 členov. Roky spolupráce so symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Viedenskí symfonici, Viedenský rozhlasový orchester… ) obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií (J. S. Bach, L. Bernstein, B. Britten, A.Honegger, G. Mahler, C. Orff, C. Penderecký, M. Ravel, I. Stravinský, E. Suchoň…) pod taktovkami popredných svetových dirigentov (O. Lenárd, L. Pešek, B. de Billy, A. Parrot, F. Luisi, R. Muti, G.Tate, A. Rahbari, M. Guettler).

V opere a činohre stvárňujú chlapci pôsobivé detské úlohy. S orchestrami historických nástrojov interpretujú zaujímavé tituly (J. Haydn, G. F. Händel, H. Schütz, A. Vivaldi, F. X. Tost, G.Ph.Telemann…). Koncertujú po celom Slovensku, tlieskali im poslucháči európskych veľkomiest (Berlín, Budapešť, Londýn, Moskva, Paríž, Štokholm, Viedeň…), Ameriky (Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington…), Kanady (Montreal, Ottawa, Toronto), Japonska (Osaca, Tokyo…), Izraela, Jeruzalema, Tel Avivu, Haify, Cypru, či Taiwanu.

Teleso disponuje širokým repertoárom sakrálnej a profánnej hudby. V jeho podaní možno počuť gregoriánske chorály, renesančnú hudbu, koncertné omše, štylizácie ľudových piesní aj tvorbu súčasných skladateľov. Viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje skladby (Ľ. Bernáth, I. Hrušovský, M. Kroupa, P. Martinček, E. Suchoň, I. Zeljenka…). Spoľahlivá vokálna technika sa uplatňuje aj v muzikáloch, chlapci s radosťou spolupracujú so sólistami populárnej hudby.

Bratislavský chlapčenský zbor má na svojom konte 7 CD, TV filmy a spoluprácu so svetovými filmovými spoločnosťami (Hallmark, Miramax…). Najnovším titulom je filmová hudobná fantázia Vianočné pastorále, vydané na DVD. V zbore vyrástli mnohí sólisti a výborní zboroví speváci, z jeho radov vzišlo doteraz šesť mladých dirigentov. S telesom spolupracujú špičkoví slovenskí pedagógovia – sopranistka a hlasová pedagogička Mgr.art. Miriam Garajová, členka Slovenského filharmonického zboru a tiež hlasová pedagogička Monika Maglayová. Klavíristkou BChZ je Mgr. art. Dana Hajóssy, druhým dirigentom MgA. Gabriel Rovňák ml. Pedagógom klavírnej hry je Alena Pradlovská.

Bratislavský chlapčenský zbor sa pýši prvenstvami v medzinárodných súťažiach (USA – Des Moines, Rusko – Moskva, Taliansko – Lecco), účinkoval na profesionálnych festivaloch na Slovensku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Holandsku, Rusku, festivaloch zborového spevu v Česku, Belgicku, Anglicku, Francúzsku, Holandsku, Rusku, Taliansku, na Taiwane, a i., je držiteľom mnohých ocenení, medzi nimi je aj zlatá medaila prezidenta SR a cena Ministra kultúry SR.

         BRATISLAVA   BOYS´ CHOIR

The Bratislava Boys’ Choir has been part of the Slovak artistic scene since 1982. Its founder is Magdaléna Rovňáková, Doctor of musical Art. The group is part of a private music school with about 90 students aged 7 to 28. The concert ensemble has 45 members. Years of collaboration with symphonic orchestras (The Slovak Philharmony, The Slovak Radio Symphony Orchestra, The Vienna Symphony Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra) have enriched the choir’s repertoire with dozens of oratorios, cantatas, and symphonies (J. S. Bach, L. Bernstein, B. Britten, A. Honegger, G. Mahler, C. Orff, C. Penderecki, M. Ravel, I. Stravinsky, E. Suchoň…) under world-renowned conductors (O. Lenárd, E. Villaume, J. Conlon, B. de Billy, A. Parrot, F. Luisi, R. Muti, G.Tate, J.Conlon…).

The boys are cast in operas and stage plays. Singing throughout Slovakia and beyond, they captivate audiences in European cities (Berlin, Budapest, London, Moscow, Paris, Stockholm, Vienna…), the United States (Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington), Canada (Montreal, Ottawa, Toronto),  Japan (Osaka, Tokyo), Taiwan (Taipei ), Cyprus Nicosia, Paphos).

The choir’s repertoire comprises a wide selection of sacred and profane works. It includes Gregorian chants, Renaissance music, concert Masses, arrangements of folk songs, and works by contemporary composers. Several Slovak composers have dedicated their works to the Choir. The boys’ thorough vocal training allows them to perform in musicals as well. They also enjoy singing alongside artists from the pop music scene.

The Bratislava Boys’ Choir has appeared in television films, cooperated with motion picture companies (Hallmark, Miramax…), and has recorded seven CDs. Many soloists and excellent choir singers grew up in this group.  Excellent Slovak instructors are affiliated with the Choir: conductor Gabriel Rovňák jr., soloist and resident vocal coach Miriam Garajová and pianist Dana Hajóssy.