Barbora Jirásková

Hudební vzdělání

    od roku 2019     Conservatorium van Amsterdam

20172019         Akademie múzických umění v Praze
                bakalářské studium, obor Zpěv

2015 – 2017          Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor Zpěv

                navazující studium, zakončené absolventskou zkouškou a získáním titulu Dis.

2011–2015 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor Zpěv
středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou

2000 – 2013 ZUŠ Hlučín, obory Zpěv, Klavír, Housle, Balet

Soutěže, kurzy a významné koncerty

     2019 přijata na zahraniční univerzitu Conservatorium van Amsterdam

     2018  sólistka Vánočního koncertu s Moravskou filharmonií Olomouc

     2018   sólistka projektu skladatelky Ireny Szurmanové Velký příběh o lásce s Ivou Kodešoovu   a Miroslavem Etzlerem

     2018   účast na hlasových, improvizačních kurzech pod vedením Jonathana Hart Makwai (New York University)

    2018  sólistka letního koncertu ve spolupráci se Śląskou Orkiestrou Kameralnou v Katowicích

     2018 provedení Žalmové kantáty pro dva akordeony a dva hlasy od skladatele Jiřího Grossmana – sólový sopránový part, v Katowicích

2018  sólistka díla Gloria od A.Vivaldiho na koncertě Rakouských dnů ve Staré Boleslavi 

2018  účast na kurzech neidiomické improvizace

2018  účast na kurzech děl F. Schuberta

2017 spoluúčinkování na propagačním CD Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

2017 Vánoční koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava jako sólistka světové premiéry kantáty Noe!Noe!Noe! (MgA. Michal Jánošík)

2017 Sólistka světové premiéry aranží ostravských písní k výročnímu koncertu města Ostravy (Mgr. Irena Szurmannová)

2017 absolvování certifikovaných uměleckých kurzů soudobého sborového zpěvu pod vedením sbormistra NDM Jurije Galatenka v rámci festivalu Hudební současnost Musicollage

2017 vokální doprovod k prvnímu provedení němého filmu Stavitel Chrámu v rámci festivalu Ostrava Kamera Oko

2017 účinkování v rámci koncertu vynikajících absolventů Janáčkovy konzervatoře jako sólistka Janáčkovy filharmonie Ostrava

2016 1. místo v celostátní soutěži konzervatoří v Pardubicích

2016 čestné uznání v mezinárodní soutěži Rudolfa Petráka v Žilině

2014 natáčení televizního pořadu Za operou se sólistou Národního divadla Ivo Hrachovcem

2013 1. místo na Pěvecké soutěži v Olomouci

2013 1. místo v celostátní soutěži konzervatoří v Pardubicích

2013 1. místo v mezinárodní soutěži Pro Bohemia

2012 účinkování na výměnném koncertě na Ukrajině, město Doněck

2012 společné koncertní účinkování s významným českým operním pěvcem Richardem Novákem a Valerií Zawadskou (Otvírání studánek, B. Martinů)

2012 2. místo a cena za interpretaci písně 20. stol. na soutěži Bohuslava Martinů v Praze

2007 1.místo v ústředním kole soutěží ZUŠ (zpěv)

Nastudované role

hlavní role komické opery Služka paní (G.Pergolesi)

hlavní role v jevištním zpracování písní z muzikálu My Fair Lady (F.Loewe)

hlavní role v operetě Zkouška na operu (A.Lorzing)

komparz v jevištním zpracování opery Porgy a Bess (G.Gershwin)

Další související pracovní zkušenosti

     2018   pedagog oboru Zpěv na Soukromé ZUŠ Dr. Lidinské v Berouně

2018 – pravidelné vystupování jako vokální složka v rámci živého hudebního doprovodu k              němému filmu Stavitel chrámu (Anežský klášter, Letní filmová škola, Městská knihovna Praha aj.)

2018 – lektorka pěveckého workshopu pro žáky ZUŠ Studénka

2017 – asistentka produkce festivalu Ostravské dny (festival soudobé a experimentální hudby)

2015 – 2017 ZUŠ Hlučín, pedagog oboru Zpěv

2015 – 2017 asistentka produkce Janáčkovy filharmonie Ostrava