Fotogalerie – Zpět do Leošova dětství

Prostřednictvím scénického zpracování zapsaných starých hukvaldských pověstí, mýtů a legend jsme nahlédli do rodiště Leoše Janáčka, které ho celý život inspirovalo a kde nacházel vždy vlídnou „rodnou náruč domova“.

Foto: Dalibor Válek