Fotogalerie – Krásy evropského baroka

„Inter arma silent musae“ – není tedy divu, že skladatelé napříč stoletími a bez ohledu na svou národnost volali a volají po míru. A toto volání má, žel, stále svou aktuální potřebu.

Foto: Kamil Hauptmann