Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Leoša Janáčka

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Leoša Janáčka jest uważany za jeden  najważniejszych festiwali  muzyki klasycznej w Republice Czeskiej, co wynika nie tylko z jego zakresu, ale przede wszystkim z jego wysokiej jakości. Festiwal należy do wybitnych reprezentacyjnych i artystycznych wydarzeń miasta Ostravy, Kraju morawsko-śląskiego oraz do niekwestionowanych dominant życia kulturalnego całego regionu. Ma szeroką gamę słuchaczy i oddźwięk medialny i znacząco wykracza poza granice całego kraju. W ramach koncertów festiwalowych regularnie uczestniczą czołowi czescy, europejscy i światowi wykonawcy muzyki poważnej.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Leoša Janáčka jest jedynym organizatorem działającym na terenie Kraju morawsko-śląskiego, który w swym programie regularnie przedstawia prestiżowe zagraniczne orkiestry symfoniczne i kameralne. Bardzo znaczącą rolę  festiwalu w organizacji życia muzycznego odgrywają Hukvaldy, miejsce urodzenia Leoše Janáčka.

W swoim programie festiwal stara się  w sposób ciągły prezentować najważniejsze dzieła czeskiej i światowej muzyki od 17 wieku aż do czasów współczesnych, utwory Leoša Janáčka i jego rówieśników, i to w kontekście ogólnoświatowym. Regularnie przedstawia twórczość dawnych i  współczesnych kompozytorów regionalnych.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Leoša Janáčka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA) i posiada prestiżową europejską markę festiwalową EFFE. MFM Leoša Janáčka został wyróżniony nagrodą ÚSPĚŠNÁ AKCE V KRAJI udzielaną przez Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju Kraju morawsko-śląskiego t.z.