Vzhůru do Paříže!

Symfonický koncert
22/6
středa 19:00
Opava, kostel sv. Václava

Nahlédněme do úžasné atmosféry tolik inspirativní Paříže, jak ji mimo jiné poznal mezi válkami i náš Bohuslav Martinů.

Program

  • Claude Debussy – Dětský koutek (arr. André Caplet)
  • Hector Berlioz – Les nuits d‘été
  • Bohuslav Martinů – Sinfonietta La Jolla pro klavír a komorní orchestr H 328

18:30/A co je hudba, víte? Úvodní slovo pro děti – moderátor večera Lukáš Hurník zve do atria Domu umění všechny děti, které se chystají na koncert. Představí jim autory i jejich skladby a uvede je do světa krásné hudby.

Účinkující

  • Arnheiður Eiríksdóttir – soprán
  • Karel Košárek – klavír
  • Marek Prášil – dirigent
  • Slezská filharmonie H. M. Góreckého
  • Lukáš Hurník – úvodní slovo

*Vzhledem k tomu, že Patricia Janečková pozastavila ze závažných zdravotních důvodů své koncertování a veškerá veřejná vystoupení, dochází u koncertu konaného 22.6. a také u besedy 19.6. ke změně. Sólový part v Písních letních nocí (Les nutit d’été) přednese Arnheiður Eiríksdóttir. Patricii Janečkové přejeme jak brzké uzdravení, tak rychlý návrat na koncertní podia včetně toho našeho festivalového.

Vstupné

  • 400 Kč
  • 50 Kč /děti do 15 let/

Doporučený oděv – Formal dress, náročnost střední

Rodinný koncert