Mistrovský kurz s Ivanem Ženatým

Janáčkova Sonáta pro housle a další houslové skladby českých skladatelů
Doprovodná festivalová akce
Pá 17/6 – Ne 19/6
Hukvaldy, rodný dům Leoše Janáčka

Vynikající český houslista Ivan Ženatý se vrací na festival, jehož byl prezidentem, aby své pedagogické zkušenosti z USA a SRN zúročil v mistrovských kurzech. Interpretaci skladeb českých klasiků nekonzultoval s nikým menším než Mistrem Josefem Sukem. I to je zárukou, že kurzy budou pro všechny zúčastněné zcela výjimečné. K aktivní účasti na mistrovském kurzu zveme všechny studenty a absolventy uměleckých škol.

Jak bude kurz vypadat a co se v něm naučíte
Mistrovský kurz bude zaměřen na studium houslového díla Leoše Janáčka a dalších českých skladatelů v autentickém prostředí autorova rodiště. Aktivní účastníci mají garantovány minimálně dvě vyučovací hodiny, avšak v případě potřeby a dle aktuálních časových možností může být tato dotace prodloužena – hlavním kritériem pro nás není přesný čas, nýbrž kvalita výsledku. V průběhu kurzu budou mít aktivní i pasivní účastníci příležitost zúčastnit se prohlídky památníku Leoše Janáčka.  Mistrovský kurz bude zakončen slavnostním koncertem. Mistrovský kurz povede Ivan Ženatý. Klavírní doprovod Stanislav Bogunia.

Nabízíme

  • Každému aktivnímu účastníkovi minimálně 2 výukové lekce po 45 minutách.
  • Možnost vystoupení na závěrečném koncertě.
  • Dostatek cvičných hodin.
  • Možnost zakoupení notových materiálů o publikací o L. Janáčkovi.
  • Atraktivní a zajímavý doprovodný program.

Každý aktivní účastník získá na závěr certifikát o absolvování mistrovského kurzu. Kurzu je možné se zúčastnit aktivně nebo pasivně.

Aktivní účast je doporučena:

  • studentům a absolventům konzervatoří a vysokých uměleckých škol
  • laureátům krajských kol soutěže ZUŠ MKČR a dalších soutěží pro děti a mládež

Předběžný program: 

17. 6.
11.00 – 13.00 příjezd, ubytování
14.00 prezence, společné přivítání, upřesnění rozpisu lekcí a cvičných hodin, představení kurzu
15.00 – 19.00 kurz č. 1

18. 6.
10.00 – 12.00 kurz č. 2
12.00 – 14.00 oběd, přestávka
14.00 – 18.00 kurz č. 3

19. 6.
10:00 – 11:00 doprovodný program (návštěva památníku apod.)
odpoledne generální zkouška
16:00 koncert, předání certifikátů, moderuje Jaromír Javůrek, ředitel festivalu 

Příjezd účastníků
Prezence, upřesnění rozpisu lekcí a cvičných hodin: 17. 6. od 14:00 v Základní škole Leoše Janáčka.

Kurzovné
Pasivní účastníci: 500,- Kč / 20 EUR
Aktivní účastníci: 1 500,- Kč / 60 EUR

Ubytování:
Penzion Florian, Příbor (7 km od Hukvald, informace o možnostech a způsobu přepravy z Příboru do Hukvald účastníci obdrží před začátkem kurzu)
Cena: 700,-  Kč/noc se snídaní

 

Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2022.
Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky zde.
Přihlášku podávají aktivní i pasívní účastníci.

Vybraní účastnici budou informováni o přijetí do kurzu. Poté prosíme o uhrazení kurzovného (a ubytování) a zaslání potvrzení o zaplacení (kopie výpisu z banky apod.), nejpozději do 10. 6. 2022.

Platbu prosíme zaslat na účet
ČSOB, a.s. Ostrav
185 514 525/0300 – korunový účet
var. Symbol: 002002

Do poznámky pro příjemce napište jméno, příjmení a MK 2022 (Jan Novák MK 2022).

V případě dotazů nás kontaktujte na vstupenky@mhflj.cz nebo tel 774 902 702.