< Zpět

Plisková Ellen

Ellen PLISKOVÁ se narodila v Opavě, kde studovala na Církevní konzervatoři. Ve studiích pokračovala na Janáčkové akademii múzických umění v Brně, kde absolvovala hru na cembalo u Barbary Marie Willi. Zúčastnila se mistrovských kurzů a seminářů, vedených H. Frankem, M. Toporowským, E. M. Pollerusem, J. B. Christensenem,...    Od roku 2010 pedagogicky působí na Janáčkové konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a věnuje se  koncertní činnosti. Vystupuje jako sólová i komorní hráčka v České republice i v zahraničí.  Její specializací je cembalová tvorba 20. a 21. století.

Nabízíme vystoupení E. Pliskové i v kombinaci se zobcovými flétnami.

 

Přílohy

WMA
F.Couperin-Les Baricades Mistérieuses
WMA
J.Ph.Rameau-Les Cyclopes