< Zpět

Hurtík Lukáš

Lukáš Hurtík začal své hudební vzdělání hrou na klavír v ZUŠ v Uherském Hradišti u Ludmily Höhnové. Poté nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a hru na klavír u MgA. Zdeňka Muchy. Ve hře na varhany pokračoval v letech 2003–2008 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně u prof. Kamily Klugarové. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany jako stipendista na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu u předního koncertního umělce a skladatele prof. Jürgena Essla. Své odborné vzdělání završil studiem v doktorském studijním programu.

K jeho dalšímu odbornému vzdělání patří též jak aktivní, tak pasivní účast na mistrovských kurzech pod vedením renomovaných umělců (Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Michael Radulescu, Ton Koopman, Thierry Mechler, Reitze Smits, Bernhard Haas, Jürgen Essl, Susan Landale, Martin Sander, Jan Raas, Harald Vogel aj.). Z nich lze vyzdvihnout hlavně kurzy pořádané v rámci Buxtehude – Festwoche Lübeck v severoněmeckém městě 7. – 10. května 2007, kterých se aktivně zúčastnil (Michael Radulescu, Ton Koopmann, Bine Katrine Bryndorf, Harald Vogel).

Koncertuje v České republice a představil se publiku sousedního Německa, Polska a Slovenska. Je rovněž vyhledáván jako komorní hráč a doprovazeč, spolupracuje zejména se sólovými pěvci, sbory, houslisty a trumpetisty. Spolupracuje s orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně. Je rovněž vyhledáván jako komorní hráč a doprovazeč.

Vyučuje hru na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a hru na klavír a varhany na ZUŠ v Brně.

Přílohy

MP3
Ch.M.Widor-Toccata ze Symfonie f moll,op.42.č.1
MP3
L.Janáček-Adagio II
MP3
L.Janáček-Předehra
MP3
P.Eben-Finale z cyklu Nedělní hudba