< Zpět

Halmová Marcela

Narodila se v Topoľčanech. Studovala na bratislavské konzervatoři a pak na  Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor hra na akordeon u Jana Meisla. Ve studiu pokračovala na Žilinské univerzitě u Janky Halačové. Od roku 2008 byla posluchačkou doktorského studijního oboru   hra na akordeon na Akademii hudby K. Szymanovského v Katovicích u prof. Joachima Pichury.  Marcela Halmová se stala laureátkou mnoha mezinárodních akordeonových soutěží. V současné  době pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a na Základní umělecké   škole v Moravské Ostravě. Je spoluorganizátorkou a lektorkou akordeonových seminářů, workshopů  a kurzů (Ostravské setkání s akordeonem, Klimkovické pódium ad.). Koncertuje v České republice i v zahraničí (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, Polsko, Rumunsko, Itálie ad.) a také je zvána do mezinárodních porot významných akordeonových soutěží.

Vystoupení M. Halmové můžeme nabídnout také v doprovodu houslí či kytary nebo trio - akordeon, housle, hoboj. 

Přílohy

MP3
A. Piazzola - Guardia Nueva
MP3
Allegro moderato