< Zpět

Mrázová Simona

Pochází ze Zlína, kde také navštěvovala tamější ZUŠ v oboru klavír a sólový zpěv. Byla členkou dětského pěveckého sboru Cantica Zlín, s nímž se zúčastnila mnoha tuzemských i zahraničních soutěží a koncertů (Itálie, Anglie) a také členkou Folklórního souboru Maryjánek.
V roce 2010 absolvovala Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě u MgA. Marianny Pillárové, kde byla vítězkou interní pěvecké soutěže a nastudovala zde hlavní roli Rosiny v opeře Josepha Haydna Lest a Láska. Nyní je studentkou Fakulty umění Ostravské univerzity u Elišky Pappové.V době studia se také zúčastnila soutěže konzervatoří v Pardubicích,kde získala čestné uznání 1. stupně.
V Národním divadle Moravskoslezském hostovala v r. 2008 jako Barbarina ve Figarově svatbě, v této sezóně tam zpívá služebnou Glašu v Káti Kabanové a další role v operetních představeních. Hostuje také ve Státním divadle Košice v roli Cherubína ve Figarově svatbě. Spolupracuje se soudobými skladateli Milanem Báchorkem a Pavlem Helebrandem (Evangelium podle houslí- role Máří Magdalény, Jesličky sv. Františka- role sv. Kláry).

 

YouTube: https://www.youtube.com/user/ProkschN

Přílohy

MP3
G.B.Pergolesi-La serva padrona- Stizzoso, mio stizzoso
A. Dvořák - árie Armidy
A. Dvořák - árie Armidy "Za štíhlou gazelou"
Prodaná nevěsta
Prodaná nevěsta
W.A.Mozart-Cosi fan tute-Dorabela
W.A.Mozart-Cosi fan tute-Dorabela