< Zpět

Vavřínek Stanislav

Vystudoval na brněnské konzervatoři flétnu a dirigování. Už za dob studií měl jako dirigent možnost pracovat a koncertně vystupovat s orchestrem této konzervatoře. Jako flétnista byl čtyři roky členem Dechového kvinteta brněnské konzervatoře, které bylo v roce 1989 a 1990 pozváno na Mezinárodní mládežnický festival v Bayreuthu, kde vystupovalo jak sólově, tak i jako jednotliví členové Bayreuthského mládežnického festivalového orchestru.
Ve studiu dirigování pak pokračoval na pražské Akademii múzických umění u profesorů Elišky, Vajnara a Štycha. Po dokončení AMU absolvoval mistrovské kurzy Roberta Benziho ve Švýcarsku, v rámci kterých dirigoval závěrečný koncert s Bielskou filharmonií. V letech 1994-98 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, který pod jeho vedením získal řadu ocenění: 1. cena (s nejvyšším oceněním soutěže "Suma cum laude") na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu (1995), 1. cena v národní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia (1995 a 1996).

V roce 1997 pak následovala v téže soutěži cena absolutního vítěze za provedení Šostakovičovy Komorní symfonie c-moll op. 110. S tímto orchestrem uskutečnil několik rozhlasových a televizních nahrávek a častá vystoupení v zahraničí. V roce 1998 dirigoval Mezinárodní mládežnický orchestr na závěrečném festivalovém koncertě v japonské Shizuoce.

Jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry, jako např. Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Slovenská filharmonie, Hamburger Symphoniker, Gdaňská filharmonie a další. Dirigoval v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku či Japonsku. Spolupracoval také s řadou sólistů, jako např. s Ivanem Moravcem, Eugenem Indjicem, Ivanem Kusnjerem, Václavem Hudečkem, Dagmar Peckovou, Gabrielou Beňačkovou, Pavlem Šporclem či izraelskou zpěvačkou Chavou Alberstein. Vystoupil na řadě významných festivalů, např. MHF Shizuoka, MHF duchovní hudby Brno, MHF Pražský podzim či MHF Pražské jaro. Natočil devět CD s díly Mozarta, Haydna, Dvořáka, Čajkovského, Sternwalda, Bartóka, Šostakoviče a dalších.

V letech 1999-2008 působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice.

V září 2008 se stal šéfdirigentem Filharmonie B. Martinů.

Od roku 2006 působí jako pedagog oboru dirigování na pražské AMU
 

Přílohy