< Zpět

Poslední týden JANÁČKOVA MÁJE

5.června 2017
42. MHF Janáčkův máj má za sebou dva mimořádně úspěšné týdny, ve kterých milovníkům klasické hudby nabídl vystoupení houslistů Ivana Ženatého a Pavla Šporcla, klavíristy Andrew von Oeyena, klavírní recitál Lukáše Vondráčka nebo galakoncert amerického tenoristy Lawrence Brownleeho a mnohé další.

 

„Vystoupení Lawrence Brownleeho na Janáčkově máji v Ostravě bylo vedle klavírního recitálu Lukáše Vondráčka dosavadní korunou letošního festivalu a v případě amerického tenoristy si dovolím tvrdit, že jedním z nejlepších ostravských pěveckých recitálů posledních pěti let. Nutno vyzdvihnout také skvělou připravenost Janáčkovy filharmonie, která pod vedením mladého dirigenta Rožně podala jeden z nejlepších výkonů.“ Milan Bátor, Operaplus.cz, 31. 5. 2017

 

Janáčkův máj čeká poslední festivalový týden. Ten nabídne vystoupení sólo fagotisty, jednoho z největších Mistrů tohoto nástroje Mora Birona, Kytarový recitál Lukasze Kuropaczewskeho – nejlepšího polského kytaristy současnosti a v neposlední řadě také představí vítěze nejprestižnější Soutěže královny Alžběty Andreye Baranova nebo francouzskou klavírní legendu Jean-Philippa Collarda.

 

„Janáčkova máje si vážím z mnoha důvodů, ale tím hlavním je, že zůstává festivalem vážné hudby, i když se nevyhýbá se ani občasným jazzovým výletům. Mnohé festivaly záměrně matou pojmy, aby přilákaly nové publikum, a muzikál staví na roveň opeře, folklór komorní hudbě, popovou kapelu spojí se symfonickým orchestrem. Různé syntézy a průniky byly pro umění už mnohokrát v historii vysvobozením ze stagnace, ale nikdy nebyly používány k dezorientaci publika za účelem vylepšení hospodářského výsledku. Janáčkův máj je stylově čistý, poctivý. Důkazem toho je i koncert 7.6. Uslyšíme jednu skladbu soudobou, jednu od klasika 20. století a jeden houslový koncert od velkého romantika. Ty skladby jsou kontrastní, ale podporují jedna druhou. Od skladby Václava Riedlbaucha očekáváme o spíše racionálnější práci s hudebními prostředky a důmyslnou práci s jadrným zvukem bicích a dechovým nástrojů. Druhá symfonie Bohuslava Martinů je dílem neokázale filozofickým, vztaženým k humanitě
a lyričnosti, tolik vzácné uprostřed válečných let. A Čajkovského houslový koncert
je dílo emocionální, patetické, heroické. Návštěvník koncertu tak pozná několik tváří hudebního umění, to vše ve špičkové interpretaci.“
Lukáš Hurník, český hudební skladatel a publicista

 

V rámci SYMFONICKÉHO KONCERTU / FILHARMONICI MARTINŮ HRAJÍ MARTINŮ, vystoupí ve středu 7. 6. od 19.00 hodin v Domě kultury města Ostravy ANDREY BARANOV. Jeden z nejoblíbenějších houslových koncertů romantismu
P. I. Čajkovského tak zazní v podání vítěze prestižní Soutěže královny Alžběty v Bruselu z roku 2012. 

Janáčkův máj 2017
Janáčkův máj 2017
 

Festivalové finále ve velkém francouzském duchu - to je ZÁVĚREČNÝ KONCERT / FESTIVALOVÉ ADIEU v pátek 9. 6. od 19.00 hodin v Domě kultury města Ostravy. V úvodu koncertu završíme provedením reformační symfonie letošní uvedení vrcholných Mendelssohnových symfonií, abychom pak vyslechli zcela rozdílné
a mimořádné klavírní kompozice v podání francouzské klavírní legendy
JEAN-PHILIPPA COLLARDA. Dirigenta PHILIPPA BERNOLDA v Ostravě známe
a tak můžeme předem tušit, že jeho interpretace Ravelova bolera bude skvělou tečkou za letošním Janáčkovým májem.

Janáčkův máj 2017
Janáčkův máj 2017