< Zpět

Česká filharmonie uzavřela jubilejní Janáčkův máj

9.června 2015
40. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj skončil včera v devět hodin večer. Na závěrečném koncertu ve vyprodaném sále Domu kultury města Ostravy se představilo na 200 účinkujících.

 

Na slavnostním večeru se představila Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem, kterému britská královna Alžběta v roce 2012 udělila čestný titul komandér Řádu Britského impéria za přínos v oblasti hudby. Z Vídně přijela přední mezzosopranistka Elisabeth Kulman, která je velmi oblíbená ve vídeňské opeře.

 

A byly to také dva početné sbory. Dámská část Pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem, toto těleso s 80tiletou historií na svém koncertě vystupovalo v koncertním sále domu kultury na překrásném koncertě už o den dříve. A Dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné se sbormistryní Evou Šeinerovou, toto těleso má také úctyhodnou historii, 50 let od svého založení, jeho vystoupení bylo potvrzením kvalit i velkou ctí účinkovat na pódiu s výše zmíněnými umělci a tělesy.

 

V Ostravě včera poprvé zazněla Symfonie č. 3 d moll Gustava Mahlera. Toto monumentální dílo trvalo bez přestávky bezmála dvě hodiny.  Skandování na závěr bylo možná i potleskem patřícím všem, kteří se na jubilejním Janáčkově máji podíleli. Poděkováním umělcům, umělecké radě festivalu, organizačnímu štábu, sponzorům a všem dalším, kteří umožnili a pomohli oslavit tento krásný hudební svátek.

 

Letošní Janáčkův máj byl výjimečný. Slavnostní atmosférou, vyprodanými sály a zaplněnými loděmi našich kostelů bezmála na všech koncertech. Nasazením účinkujících umělců i oslavami autorů a jejich děl, z nichž některá podobně jako Mahler na závěrečném koncertu byla v Ostravě uvedena vůbec poprvé. Podívat se na Janáčkův máj dokonce přijelo 98 ředitelů a manažerů evropských festivalů i festivalů z Asie, konkrétně až Thajska. V rámci Janáčkova máje proběhla Valná hromada EFA, Evropské asociace festivalů. A také Showcase, první přehlídka svého druhu v České republice, prezentace mladých umělců pro zástupce festivalů EFA. Členům Evropské festivalové asociace se v Ostravě líbilo, říkali, budeme se sem rádi vracet.

 

 

Co ještě? Do programu festivalu byl mimořádně zařazen koncert guru elektroakustické hudby Helmuta Erdmanna z Hamburku, který v Ostravě oslavil 50 let své kariéry. Doprovodné akce, divadelní představení, výstavy, koncerty vítězů mezinárodní soutěže Pro Bohemia a uvedení vítězných skladeb Generace 2015. Určitě to není všechno.

 

V úvodu závěrečného večera moderátor Jiří Vejvoda přivítal prezidenta Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, vynikajícího houslistu Ivana Ženatého. Ten poděkoval všem za uspořádání krásného festivalu a divákům za jejich zájem. A prozradil datum zahájení dalšího, 41. ročníku. Věřte, nevěřte, bude to 20. května a představí se na něm Drážďanská filharmonie s velkým překvapením.

 

 

 

 

 

 

DOBRÉ ZPRÁVY SE SKUPINOU ČEZ

Vedení Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj vyhlásilo společně s Nadací ČEZ jako generálním partnerem festivalu soutěž. Účastníci jednotlivých koncertů mohou posílat své zážitky do 15. června dokumentující atmosféru festivalu na adresu zazitky-janackuvmaj@seznam.cz. Pro vylosovaného autora Skupina ČEZ připraví exkurzi do běžně nepřístupných míst Divu Česka - vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.