< Zpět

Podvečer moderních autorů s vokálním souborem

8.června 2015
Sborový koncert zvukomalebných skladeb mladých zahraničních autorů a nestárnoucí, půvabné komorní kantáty z Vysočiny Bohuslava Martinů. Navíc v podání světově renomovaného Pražského filharmonického sboru s osmdesátiletou tradicí, dirigentem Lukášem Vasilkem a dalšími umělci.

 

V první polovině koncertu zazněly Božičevičovo Jaro odlétá pro smíšený sbor a
Martinů Legenda z dýmu bramborové nati H 360, kantáta pro soprán, alt, baryton, smíšený sbor, flétnu, klarinet, lesní roh, akordeon a klavír. Ve druhé polovině zazněl Whitacre a jeho Průtrž mračen pro smíšený sbor, klavír a bicí a opět Martinů, Mikeš z hor H 375 pro soprán, tenor, smíšený sbor, dvoje housle, violu a klavír. 

 

Se sborem vystoupili sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Hudečková, tenorista Martin Slavík a barytonista Petr Svoboda. A také členové Zemlinského kvarteta, Daniel Mikolášek na bicí, flétnista Daniel Havel, na klarinet Jan Pařík, na lesní roh Jan Vobořil, akordeon Josef Hřebík, Lenka Navrátilová a Václav Mácha na klavír. Večer řídil dirigent Lukáš Vasilek.. Parný nedělní podvečer vybízel v Ostravě spíše k návštěvě koupaliště, diváci ale na koncert přišli, je třeba také vyseknout poklonu všem umělcům za jejich profesionální výkon.

 

 

KONCERT PONDĚLÍ, 8. června

Závěrečný koncert. Poprvé v Ostravě zazní Symfonie č. 3 d moll Gustava Mahlera. Tímto monumentálním dílem uzavře Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem jubilejní festivalový ročník. Dále vystoupí Elisabeth Kulman, Pražský filharmonický sbor – dámská část a Dětský pěvecký sbor Permoník.

 

DOBRÉ ZPRÁVY SE SKUPINOU ČEZ

Vedení Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj vyhlásilo společně s Nadací ČEZ jako generálním partnerem festivalu soutěž. Účastníci jednotlivých koncertů mohou posílat své zážitky dokumentující atmosféru festivalu na adresu zazitky-janackuvmaj@seznam.cz. Pro vylosovaného autora Skupina ČEZ připraví exkurzi do běžně nepřístupných míst Divu Česka - vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.