< Zpět

100 ředitelů a manažerů mezinárodních festivalů Evropy přijede do Ostravy

2.června 2015
Ve dnech 4. až 7. června 2015 se bude v Ostravě konat Valná hromada Evropské asociace festivalů (EFA) v rámci probíhajícího 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj (24. 5. – 8. 6.). Ředitelé a manažeři, kteří do Ostravy zavítají, zastupují na 40 festivalů z 26 zemí Evropy. Na valné hromadě kromě jiného proběhne výměna informací, kontaktů a diskuze o možnostech budoucí spolupráce. EFA a Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj má v této souvislosti jedinečnou příležitost zdůraznit význam mezinárodní spolupráce pro dopad kulturní organizace na místní úrovni.

 

"Shromáždění je příležitostí pro festivalové delegáty z celého světa, aby pochopili různé místní souvislosti a okolnosti, ve kterých se festivaly konají, a aby se učili ze zkušeností a výzev ostatních. Ostrava poskytuje jedinečné zázemí pro tuto diskusi, protože toto město obnáší bohatý umělecký a kulturní život v prostředí silně ovlivněném jeho průmyslovou minulostí," říká Darko Brlek, President EFA.

 

EFA sjednocuje festivaly různorodé hudby, tance, divadla a multidisciplinárního umění z Evropy i mimo ni přes 60 let. EFA je otevřené a vlivné sdružení, ve kterém má místo jakýkoliv festival, jenž chce být součástí větší festivalové komunity.

 

"Festivaly přesahovaly hranice a kultury už dříve, než se stala Evropa projektem jednoty a prostorem usnadňujícím přeshraniční výměny. EFA festivalům přináší vzájemnou inspiraci, podporuje výměnu znalostí, pomáhá festivalům mluvit jedním silným hlasem, podporuje navazování kontaktů a udržuje festivaly v informovanosti o problémech festivalového a kulturního světa, vše pod vlajkou umělecké dokonalosti a internacionalizace," vysvětluje poslání sdružení Kathrin Deventer, generální tajemnice EFA.

 

Během čtyřdenního programu festivaloví ředitelé budou mít možnost poznat Ostravu, její umělecký, kulturní a společenský život, historii i současné problémy. V průběhu Valné hromady, návštěvy Janáčkova máje a dalšího programu si vymění informace o dalších perspektivách festivalového světa. Následným hostitelem Valné hromady EFA bude v příštím roce 2016 Mezinárodní festival Wratislavia Cantans v polské Vratislavi.

 

EFA v Ostravě

Ondřej Sikora, projektový manažer

sikora@janackuvmaj.cz

+420 607 783 165

59 7489 393

Janáčkův máj, o.p.s.

28. října 124/2556

702 00 Ostrava

 

Juliane Reissig, manažer pro komunikaci, Evropská asociace festivalů,

Tel: + 32 9 241 80 80,

juliane@efa-aef.eu  

KleineGentstraat 46

B-9051 Gent / Belgie

www.efa-aef.eu

 

Projekt "Valná hromada a konference Evropské festivalové asociace (EFA) v Ostravě" se koná za finanční podpory Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.