< Zpět

Mimořádný koncert jubilejního Janáčkova máje

1.června 2015
Ojedinělá příležitost vyslechnout koncert elektroakustické hudby v podání legendy tohoto oboru prof. Helmuta W. Erdmana, který oslaví koncertem v Ostravě jubileum padesáti let na koncertním pódiu.

 

Koncert je pořádaný ve spolupráci s Tvůrčím centrem Ostrava

Koncert se koná tuto středu 3. června v 18 hodin v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

 

Vstup volný

 

 

Helmut W. Erdmann (flétna a živá elektronická hudba)

Narodil se v roce 1947 v Emdenu. Studoval v ​​Braunschweigu a Hamburku (flétnu, kompozici a elektronickou hudbu). V roce 1970 se stal učitelem hudby a od roku 1971 vyučoval hru na flétnu na hudební škole v Lüneburgu, kde byl vedoucím souboru Neue Musik Lüneburg. Od roku 1972 přednáší na univerzitě v Lüneburgu a v letech1985-1989 přednášel také na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1992 je profesorem skladby živé elektronické hudby na Vysoké škole hudby a divadla v Hamburku.

 

V roce 1971 zahájil aktivní sólovou kariéru v hamburském souboru Varius, od roku 1980 byl v Bayreuthu členem Ensemble Musica Viva a od roku 1991 vystupoval s frankfurtským souboremu Michaela Sella. Od roku 1975 je uměleckým ředitelem řady nové hudby v Lüneburgu, od roku 1977 také ředitelem vzdělávacího centra pro novou hudbu v Lüneburgu. Helmut Erdmann získal četná ocenění, včetně stipendia německé akademie ve Villa Massimo v Římě, Cité Internationale des Arts v Paříži nebo Stanford University v Kalifornii.

 

Od roku 1998 je předsedou Evropské konference promotérů nové hudby (ECPNM). Od roku 2008 je členem "Platformy kulturních a tvůrčích odvětví Komise EU pro vzdělávání a kulturu" v Bruselu. V roce 2009 se stal předsedou německé skladatelské asociace Národní asociace v severním Německu, a je členem Technického výboru "Evropa" v kulturní německé radě. Od října 2009 je Vice-prezident Evropského fóra skladatelů (ECF). V roce 2010 byl jmenován německým kulturním radou. Jeho skladatelské dílo zahrnuje cca 200 děl různých žánrů, včetně elektronických a živých elektronických děl, koncertů a rozhlasových nahrávek z jeho vlastních děl v Německu, v Evropě, Japonsku a USA.

 

Jeho skladatelská tvorba obsahuje asi 200 děl zahrnujících všechny žánry, včetně elektronických a živých elektronických děl, koncertů a rozhlasových nahrávek z jeho vlastních děl ve Spolkové republice Německo, v Evropě, Japonsku a USA.

Proměnění VIII (1994)
21 zastávek pro flétnisty a živou elektronika


Úvod - Allegro ma non troppo - Largo - Allegro Spirito - Moderato - Scherzando - Allegro moderato - Allegro con Fuoco - Andante - Presto - recitative - Allegro asssai - Prestissimo - Larghetto - Allegro Furioso - Scherzo - Andantino - Vivace - Adagio - Allegro ma non tanto - Epilog

Proměnění VIII (1994). Skladba se vyvíjí od čistého instrumentálního tónu a jeho různé zbarvení až po zcela změněný elektronický zvuk se všemi mezistupně odcizení, vylepšení zvuku, zpětné vazby přístrojů a instrumentální techniky v tvůrčím procesu.