< Zpět

Další vyprodaný koncert: Dyk, Bittová, Musica Florea, Boni pueri

9.června 2014
Janáčkův máj se blíží ke svému závěru. Zájem o koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj je veliký, v nabídce jsou poslední vstupenky. I vyprodaný sál Domu kultury města Ostravy včera večer byl důkazem kvalitního programu, který umí diváky přitáhnout, přestože na první pohled to tak někdy vypadat nemusí. Ten včerejší se jmenoval Na paměť obětí světových válek. I přes horký letní den plno bylo všude, venku před domem kultury, ve foyer, sále i na pódiu.

Koncert sliboval zajímavou dramaturgickou kombinaci interpretů i skladeb. Vystoupili na něm zpěvačka Iva Bittová, Vojtěch Dyk, soubor Musica Florea s dirigentem Markem Štrynclem a chlapecký sbor Boni Pueri. Na programu  skladatelé Vejvanovský - Offertur ad duos choros, Marini - Passacalio á 4, Uccellini - Sinfonia decima nona á 4, Palestrina / Štryncl - Adoramus Te a Březina - Requiem 2014 pro sóla, chlapecký sbor a orchestr.

Velký ohlas sklidila již první polovina programu, uvedení skladeb všech dnes nežijících autorů, které Musica Florea interpretovala v novém stylu raně barokních kompozičních a výrazových experimentů, tehdy hojně užívaných. Diváci vnímali s povděkem živoucí krátké útvary dávné minulosti. Na závěr první půle se představil i více než 50 ti členný chlapecký sbor Boni Pueri v působivých zlatobílých pláštích. Úspěch byl veliký.

Diváci se však určitě těšili na ústřední skladbu koncertu, která následovala až po přestávce. Requiem pro sóla, sbor a orchestr složil český skladatel Aleš Březina teprve před pěti lety. Toto původně komorně zamýšlené dílo se v průběhu doby dočkalo několika přepracování až do podoby interpretace v podání téměř 80 ti účinkujících jako na včerejším koncertu.

I při množství umělců však Requiem zůstal klidný duch původního skladatelova záměru. Naplnil ho nejen soubor Musica Florea a chlapecký sbor Boni Pueri s dirigentem Markem Štrynclem, ale i sólisté. Jedna z nejvýraznějších osobností naší alternativní hudební scény Iva Bittová a v současnosti jedna z nejvytíženějších pěveckých a hereckých hvězd, Vojtěch Dyk. Iva Bittová střídala zpěv s hrou na housle a společně s Vojtěchem Dykem sloužili dílu jako celku včetně improvizovaných pasáží. Skladba Aleše Březiny je totiž složena na fixním notovém zápisu a improvizovaném podání sólistů i souboru. Ve skladbě tak dochází k zajímavému propojení obou přístupů a překvapivě ucelenou konstrukci díla sólisté „narušovali“ s nadhledem až při přídavku jedné z vět pro pobavení obecenstva.

Velký dík za výkon zaslouží všichni účinkující, skladatel samozřejmě za dílo. Aleš Březina, nositel Radokových i dalších cen a uznání, je u široké veřejnosti znám především jako autor hudby k více než 20 filmům Jana Hřebejka, Petra Zelenky nebo Jiřího Menzla. Včera měli návštěvníci festivalu skvělou příležitost ho poznat i jako autora hudby klasické. Pozornost za večer a dlouholetou věrnost Janáčkovu máji patří i Ostravským vodárnám a kanalizacím, a.s. a Ondeo Service CZ, s.r.o., bez nichž by se koncert nekonal. Bylo by čeho litovat. Poděkování je tedy veliké.    

 

Mgr. Petr Bohuš,

MHF Janáčkův máj

petr.bohus@solokapr.cz

+420 602 735 712

 

   

 

DSC_8702
DSC_8702
DSC_0981
DSC_0981
DSC_4917
DSC_4917
DSC_0986
DSC_0986
DSC_8707
DSC_8707
DSC_8724
DSC_8724
DSC_8765
DSC_8765