< Zpět

Boris Urbánek chce s Jaromírem Nohavicou napsat operu Judita

28.května 2014
Už v sobotu zazní světová premiéra její Koncertní předehry!

Před deseti lety se v Ostravě začalo medializovat skvostné dílo Judita rakouského malíře Gustava Klimta, do té doby uloženého v depozitáři místního Domu umění. Obraz se vždy líbil přednímu českému, v Ostravě žijícímu skladateli Borisi Urbánkovi. Začal pátrat, o jakou dívku na obraze, v ruce s uťatou hlavou muže, jde a došel až ke starozákonnímu příběhu o dívce Juditě a vojevůdci Holofernovi. Osud Judity Borise Urbánka natolik zaujal, že se rozhodl na toto téma složit operu. Prvním krokem je Koncertní předehra Judita, která bude mít tuto sobotu světovou premiéru.   

Příběh Judity je legendou o nešťastné lásce na pozadí náboženské a národnostní nenávisti. Válečník Holofernes má pro asyrského krále dobýt židovské město Betulie. Čarokrásná židovka Judita se z něj lstí vetře do Holofernova tábora, a aby zachránila svůj lid, má ho zabít. Zjistí ale, že Holofernes je charismatický krásný muž a udatný bojovník. Judita se líbí i jemu a zamilují se. Vojevůdce už nechce dál bojovat za svého krále a cítí, že jeho dny končí. Aby po mnoha bitvách neztratil další vojáky, plánuje, že město vyhladoví. Je oddaným vojákem, Betulii je povinen dobýt. Proto ho Judita musí zabít. Statečný vojevůdce to tuší, přesto v noci odkládá svou zbroj. Nad ránem mu milovaná žena stíná hlavu a zachraňuje svůj lid. Válečníkovo vojsko ve zmatku prchá domů. Nešťastná Judita si vzápětí bere život. 

„Vnímám to jako nesmírně silný příběh. Před deseti lety jsme společně s Jarkem Nohavicou napsali muzikál Romeo a Julie, od té doby mě Jarek přemlouvá, ať uděláme něco dalšího, nejlépe operu. Když jsem našel Juditu, cítil jsem, že je to silné téma. Potřeboval jsem divadelní dramatizaci a na doporučení Milana Hajna z divadla Ungelt v Praze jsem se spojil s jeho sestrou, moderátorkou Martou Skarlandtovou, která mi napsala krásné libreto, několikastránkový příběh. Teď už je to jen na mně a Jarkovi, jak s tím naložíme,“ zaujatě vypráví Boris Urbánek. 

Za skladatelem, který se věnuje jazzu, ale i populární, filmové a televizní hudbě nebo muzikálům (Mrazík, Romeo a Julie jako lední revue), přišel ředitel Janáčkova máje Jaromír Javůrek. Dal mu nabídku, aby pro festival v letošním Roce české hudby jako autor z našeho regionu složil skladbu na volné téma pro Janáčkův komorní orchestr k jeho 50. výročí.

„A tak jsem napsal Juditu, koncertní předehru pro komorní smyčcový orchestr. Tím mne vlastně donutil začít pracovat na opeře. Janáčkův komorní orchestr je soubor 12 smyčcových nástrojů, v čele se skvělým prvním houslistou Kubou Černohorským. Snažil jsem se jej nerozdělovat "klasicky" na sekce prvních a druhých houslí, viol, violoncell a kontrabas, ale pracoval jsem s nimi jako se samostatnými orchestrálními hlasy. Z tohoto pletiva se vynořuje dialog sólových houslí a violoncella, jako Judity a Holoferna. Dalo mi to zabrat, někdy jsem složil například jen čtyři, šest taktů a byl jsem úplně vyčerpaný. No a na druhý den mi přišlo, že to není ono, a tak jsem musel začít znova. Kolikrát máš dny, které tě vedou do slepé ulice a vůbec to přitom nevidíš. Řečeno matematicky, na počet not jsem možná složil asi tak tři předehry, z nichž vznikla tato jedna jediná,“ s úsměvem dodává Boris Urbánek.„Jsem nervózní, abych si neudělal ostudu. Teprve čas ukáže, jestli ta hudba stojí za to. Tak mne napadá, když už mám ty ostravské kořeny, že skladatel je jako havíř. Pořád razí do tmy a netuší, co tam bude.“ 

Na koncertě, kde bude uvedena jako světová premiéra Koncertní předehra Judita i další skladby jiných autorů, vystoupí také jeden z nejlepších kytaristů světa Chorvat Zoran Dukič. Koncert se koná tuto sobotu v 18 hodin v Domě kultury města Ostravy a je stále možné na něj zakoupit vstupenky! Stojí 200 Kč, senioři a studenti platí polovic!

 

Kontakt:

Mgr. Petr Bohuš,                                               

MHF Janáčkův máj

petr.bohus@solokapr.cz

+420 602 735 712