< Zpět

Janáčkův máj ve znamení Roku české hudby

22.ledna 2014
XXXIX. ročník festivalu se uskuteční od 22. května do 11. června 2014.

V programu letošního festivalového ročníku bude zcela jednoznačně dominantní česká hudba. Rok české hudby je vždy podnětem a vybídnutím k tomu,  abychom se zamysleli nad odkazem předcházejících skladatelských generací, abychom z něj vybrali ta nejhodnotnější díla, ale zároveň abychom se vrátili ke skladbám, které leží téměř nebo úplně zapomenuty. V roce 2014 zaznějí ale také česká díla XX. století a skladby našich současníků. Janáčkův máj nabídne poměrně reprezentativní průřez českou tvorbou od barokních Zelenkových Lamentací až po premiéru skladby Borise Urbánka psanou na festivalovou objednávku.  Ale protože nežijeme v Evropě sami, jsou skladby českých autorů zařazeny vždy do kontextu evropského. O to více vynikne jejich kvalita i kvalita osobností jejich autorů.

Janáčkův máj se v Roce české hudby zapojuje i do projektu České sny. Ten uvádí a propaguje českou klasickou hudbu a její interprety jak doma, tak především v zahraničí. Zahajovací koncert Janáčkova máje bude zároveň oficiálním zahájením Českých snů 2014. Ať se Vám, vážení posluchači s českou hudbou na Janáčkově máji hezky a příjemně sní.

Jaromír Javůrek