< Zpět

Krása českého hudebního baroka přilákala posluchače do piaristického kláštera v Příboře

11.června 2013

Souborné provedení triových sonát Jana Dismase Zelenky pro dva hoboje (housle) a basso continuo, s fagotem, kontrabasem a cembalem přilákalo 10. června do Piaristického kláštera v Příboře posluchače Janáčkova máje, na které čekaly skladby jedné z  nejpozoruhodnějších hudebních osobností českého baroka.

Zelenkovy sonáty v podání Ensemble Berlin-Praha s vynikajícími hobojisty Dominikem Wollenweberem a Vilémem Veverkou, houslistou Jakubem Černohorským, fagotistou Morem Bironem, kontrabasistou Pavlem Nejtkem a cembalistkou Barbarou Maria Willi byly plné objevné svěžesti a energie.

„Zcela oprávněně se ptáme, bylo-li toto Zelenkovo komorní chrámové dílo v době svého vzniku v rámci liturgie vůbec provedeno. Dosud se totiž nenalezla žádná svědectví o tom, zda tato jedinečná komorní díla zazněla při bohoslužbách v centrech chrámové hudby protestantských Drážďan. Pokud přece jen, pak jsme v téměř shodném historickém prostoru Piaristického kláštera byli svědky přímo dobového znění. Zelenkovo niterné poselství, psané v přetlaku autorova tvůrčího myšlení a cítění, je tak i po téměř třech staletích stále aktuální,“ řekl hudební pedagog Jiří Čech. (tam)

 

Tamara Vrla
PR, mediální zástupce
Mobil:  733 529 899, 604 832 036
E-mail: tamara.vrla@seznam.cz

Ensemble Berlin-Praha
Ensemble Berlin-Praha
V.Veverka a M.Biron
V.Veverka a M.Biron
D.Wollenweber a P.Nejtek
D.Wollenweber a P.Nejtek
Barbara Maria Willi
Barbara Maria Willi
J.Černohorský
J.Černohorský
atmosféra koncertu
atmosféra koncertu