Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj

Historie hudebního festivalu v Ostravě sahá až do poválečných let minulého století, kdy můžeme vysledovat první snahy o obohacení hudebního života. Ten byl mezi světovými válkami v Ostravě velice zajímavý a hodnotný a město se mohlo pochlubit nejen mnoha mimořádnými premiérami, ale také návštěvou světových osobností Sergeje Prokofjeva, Igora Stravinského či Paula Hindemitha. V Ostravě účinkovala i celá česká interpretační špička, poslední recitál před svou emigrací měl právě v Ostravě např. Rudolf Firkušný…

Na dlouhou dobu se stal festival nedílnou součástí Ostravského symfonického orchestru (dnešní Janáčkova filharmonie Ostrava) a nevybočoval z řady mnoha jarních hudebních festivalů tehdejšího Československa. V roce 1976 došlo k zásadní změně. Festival sice nadále zůstal pod křídly filharmonie, získal oficiálně název Janáčkův máj, ale zároveň s ním i podtitul „festival socialistických zemí“. Budiž řečeno tehdejším organizátorům festivalu ke cti, že se jim (i v rámci tzv. kulturní politiky) podařilo ostravskému publiku představit přední sólisty, dirigenty a soubory střední a východní Evropy.


Zásadní přelom v rozvoji Janáčkova máje začíná díky listopadovým událostem 1989. Festival se zbavuje svého přídomku a programově i interpretačně se otevírá celému kulturnímu a hudebnímu světu. Postupně se stabilizuje profesionální obsazení festivalového sekretariátu, který veškeré své úsilí směřuje k získání pro vystoupení v Ostravě českou, evropskou a světovou hudební špičku. Nedílnou součástí tohoto úsilí je zároveň zajištění adekvátních finančních prostředků.

V 90.letech přejímá nad festivalem záštitu tehdejší premiér, později prezident České republiky pan Václav Klaus, který se osobně zahájení festivalových ročníků zúčastňoval, a primátor města Ostravy. Záštita primátora Statutárního města Ostravy se stala tradicí, trvalou hodnotou i symbolem významného postavení, které festival ve městě i v celém ostravském regionu má. Do Ostravy začali přijíždět skutečně špičkoví představitelé světové hudební kultury, na festivalu zaznívala díla, která byla v dobách dřívějších nemyslitelná, Ostravané se začali seznamovat se skladateli, jež znali pouze ze slovníků…

Festival se stal v roce 1996 zakládajícím členem Asociace hudebních festivalů České republiky a o rok později členem velice prestižní (jedním ze zakladatelů byl legendární Herbert von Karajan!) Evropské hudební asociace, a to jako třetí člen z České republiky. 

V prvních letech třetího tisíciletí je festival zastoupen ve vrcholných orgánech českého hudebního života jakými jsou např. Česká hudební rada nebo výbor „Česká hudba 2004“ a úzce spolupracuje jak s nejvýznamnějšími hudebními festivaly a institucemi v České republice, tak v zahraničí. Ve zmíněném období se Janáčkův máj pravidelně objevuje jak na televizních obrazovkách České televize, tak v programech Českého rozhlasu. Výrazně se rozšířila spolupráce s denním i odborným tiskem. To vše přispělo a přispívá k posílení vědomí o nevšední kvalitě MHF Janáčkův máj.