< Zpět

Mimořádný koncert pondělí 25. září 2006 00:00

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Souborné provedení smyčcových kvartet Juana Crisóstomo de Arriagy

Interpreti

Kubínovo kvarteto
Stamicovo kvarteto
Janáčkovo kvarteto

Mapa místa konání