< Zpět

Festivalový koncert úterý 6. června 2017 19:00

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Komorní koncert
Klavírní trio třikrát jinak

Soubor tří nástrojů tvořících klavírní trio přitahoval skladatele už od dob Josepha Haydna až po současnost. Současníky zastupuje na dnešním koncertě Pavel Trojan, jehož klavírní trio je považováno za jednu z jeho nejlepších skladeb vůbec. Rachmaninov je díky svým klavírním koncertům populární v celém hudebním světě a jeho trio si s melodičností a ruskou romantikou jeho zmíněných koncertů nijak nezadá. A introvert Brahms byl v komorní hudbě více jak doma. A jen pro zajímavost: Miroslav Petráš je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Dr. Ivana Měrky.  

  • Sergej Rachmaninov: Elegické trio č.1 g moll
  • Pavel Trojan: Klavírní trio č. 2
  • Johannes Brahms: Trio C dur op. 87

Interpreti

České trio
Dana Vlachová - housle
Langer Milan - klavír
Miroslav Petráš - violoncello

Mapa místa konání