< Zpět

Festivalový koncert středa 24. května 2017 19:00

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Komorní koncert
Návraty domů

Začátky umělecké dráhy jak Martina Kasíka, dnes jednoho z nejvyhledávanějších českých klavíristů, tak Wihanova kvarteta jsou spjaty s Ostravou a její konzervatoří. Janáček se Schnittkem se sice nikdy nesetkali, ale jejich hudební myšlení a snaha po  co nejpravdivějším, moderním, ale srozumitelném hudebním sdělení jejich tvorbu velmi sbližuje. Provedení Elgarova kvintetu je logickým pokračováním v uvádění děl tohoto zajímavého anglického autora na Janáčkově máji.

  • Alfred Schnittke: Klavírní kvartet (jednovětý)
  • Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
  • Edward Elgar: Klavírní kvintet a moll op. 84

Partneři koncertu

  • Nadace Leoše Janáčka
  • Veolia

Interpreti

Wihanovo kvarteto
Kasík Martin - klavír

Mapa místa konání