< Zpět

Festivalový koncert pondělí 1. června 2015 19:00

Krnov, synagoga

Židovská barokní hudba

Rossi: Sonata Terza
Anonym: Kol HaNešama
Rossi: Sonata Prima detta la Moderna
Caceres: HaMesiach
Lidarti: HaMesiach
Rossi: Sinfonia Seconda
Lidarti: Bo’i bešalom
Rossi: Sinfonia Quarta, Sinfonia Quinta
Caceres: Le-El Elim
Rossi: Sonata sopra l’aria di Ruggiero
Caceres: Chiški chizki
Lidarti: Kol HaNešama

Interpreti

Troupová Irena - soprán
Collegium Musicum Brno

Mapa místa konání