< Zpět

Brabec Lubomír

Patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Pochází z Plzně,  začínal jako houslista a ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech.  Jako patnáctiletý vstoupil na plzeňskou konzervatoř a svá studia dokončil na konzervatoři v  Praze.  Významným mezníkem v jeho uměleckých začátcích byl úspěch, kterého dosáhl v roce 1974  na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži, kde získal titul laureáta. V roce 1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na londýnské Royal A cademy of Music, kde se  ve světově proslulém Early Music Centre věnoval  interpretaci dobové hudby minulých století se speciálním zaměřením na loutnovou literaturu.
Lubomíru Brabcovi je vlastní stylově pestrý repertoárový rejstřík, kterým naplňuje své početně bohaté recitály i vystoupení s předními orchestry. Je oblíbeným  hostem různých televizních pořadů a rozhlasových studií. Spolupracuje s nejrenomovanějšími pěvci a sólisty / Gabriela Beňačková, Elizabeth Vidal, Lucie Bílá,  Petr Dvorský, Štefan Margita, Daniel Hůlka, Kateřina Englichová, Pavel Šporcl, Lubomír Malý, Jiří Bárta, Jaroslav Svěcený a další/. Neméně atraktivní je jeho nahrávací činnost. Diskografie Lubomíra Brabce obsahuje více než 30 titulů. /m.j. autorská alba F.Sor, J.S.Bach, F.Tárrega, N.Paganini, A .Vivaldi, H.Villa-Lobos / Za snímek Rodrigova Concierta de A ranjuez  (Panton) byl roku 1986 oceněn „Zlatým štítem“ (nejlepší nahrávka roku) a brazilská vláda mu v roce 1989 udělila medaili Heitora Villa-Lobose. Od firmy Supraphon Records,  obdržel dvě zlaté desky první v roce  1991  a druhou v roce 1996 za  nahrávku Vivaldiho koncertů. V roce 2003 byl oceněn vydavatelstvím  Multisonic zlatou a platinovou deskou za CD Vánoční Transformace.
Odborné kritiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu  a techniky, a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa.
Jako první hudebník na světě uskutečnil  v roce 1997 koncert v šestém světadílu,  v  A ntarktidě. Lubomír Brabec je aktivním extrémním jezdcem na divoké vodě, skialpinista a potápěč. Třikrát navštívil A ntarktidu. V roce 2004 se zúčastnil jachtařské expedice přeplutí Drakeova průlivu do A ntarktidy.

Termíny koncertů interpreta